Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. Nederland in Zicht : water en ruimtelijke ontwikkeling in Nederland: de diagnose RWS Rapportendatabank

  Identificeert de lange termijn uitdagingen voor waterbeheer en voor ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot water. Verbindt de ontwikkeling van de wateropgaven rond veiligheid tegen overstromingen, ...

  2009

 2. The influence of lateral depth variations on fidal dynamics in semi-enclosed basins : final report RWS Rapportendatabank

  2009

 3. Rutting resistance of SMA determined with triaxial and wheel-tracking tests RWS Rapportendatabank

  In the Netherlands a CROW working group has developed a new mix design for SMA based on a volumetric approach. A software program can calculate the realised void content in SMA with the...

  2009

 4. Morphological effects of mega-nourishments : using the MOHOLK model for understanding effects of meganourishmnets in the areas North Holland and Marsdiep RWS Rapportendatabank

  Describes the development of the Moholk model, an advanced large-scale morphological model for the Holland coast and the Western Wadden Sea, and the application of the model on modelling the morphological...

  2009

 5. Geokunststoffen in de waterbouw RWS Rapportendatabank

  Geokunststoffen is een verzamelnaam voor kunststofproducten die al vele jaren in de civiele en milieutechniek worden toegepast. De vele soorten geokunststoffen hebben in de loop van de tijd een breed scala...

  2009

 6. Onder het zand beland : effecten van strand- en onderwatersuppleties op het macro- en epibenthos van de nabije kustzone, onderzocht met behulp van Systematisch Strandonderzoek (pilotstudie) : periode 1978-2008 RWS Rapportendatabank

  In 1978 is aan de Nederlandse kust, tussen Katwijk en Noordwijk, een vorm van systematisch aanspoelselonderzoek gestart, waarbij wordt getracht door het wekelijks inventariseren van aangespoelde...

  2009

 7. Macrozoobenthosonderzoek MWTL, voorjaar en najaar 2009 : waterlichamen Waddenzee (Piet Scheveplaat, Groninger Wad), Eems Dollard (Heringsplaat) RWS Rapportendatabank

  2009

 8. The power of inland navigation : the future of freight transport and inland shipping in Europe 2010-2011 RWS Rapportendatabank

  2009

 9. Gebruikershandleiding STEENTOETS2008 : onderzoeksprogramma kennisleemtes steenbekledingen RWS Rapportendatabank

  2009

 10. Watervogels in Nederland 2007/2008 RWS Rapportendatabank

  2009