Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. Nederland in Zicht : water en ruimtelijke ontwikkeling in Nederland: de diagnose

  Identificeert de lange termijn uitdagingen voor waterbeheer en voor ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot water. Verbindt de ontwikkeling van de wateropgaven rond veiligheid tegen overstromingen, ...

  2009

 2. The influence of lateral depth variations on fidal dynamics in semi-enclosed basins : final report

  2009

 3. Overstromingsrisicozonering in Nederland: hoe in de ruimtelijke ordening met overstromingsrisico’s kan worden omgegaan [elektronische uitgave]

  Voor drie eilanden in de Zuidwestelijke Delta (de Hoekse Waard, IJsselmonde en het Eiland van Dordrecht) is op basis van drie soorten kaarten aangegeven hoe bestuurders en ruimtelijke planners met ove...

  2009

 4. Rutting resistance of SMA determined with triaxial and wheel-tracking tests

  In the Netherlands a CROW working group has developed a new mix design for SMA based on a volumetric approach. A software program can calculate the realised void content in SMA with the...

  2009

 5. Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening : Ontwerp AMVB Ruimte

  De Amvb Ruimte komt in 2 rondes tot stand. De eerste tranche bevat, zoals aangekondigd in de Realisatieparagraaf (‘Realisatie Nationaal Ruimtelijk beleid’), een beleidsneutrale omzetting van...

  2009

 6. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (31953) : Ministeriële regeling omgevingsrecht

  In dit wetsvoorstel zijn wijzigingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) opgenomen die ervoor zorgen dat de tekst van de wet op het moment van inwerkingtreding volledig en actueel is....

  2009

 7. Actieprogramma Verkeersveiligheid 2009 – 2010

  Geeft aan wie wanneer, welke activiteit oppakt. Het Actieprogramma is zo opgebouwd dat per bestuurslaag kan worden bekeken op welke activiteiten de komende twee jaar ingezet zal worden. Volledigheid wordt...

  2009

 8. Morphological effects of mega-nourishments : using the MOHOLK model for understanding effects of meganourishmnets in the areas North Holland and Marsdiep

  Describes the development of the Moholk model, an advanced large-scale morphological model for the Holland coast and the Western Wadden Sea, and the application of the model on modelling the morphological...

  2009

 9. Geokunststoffen in de waterbouw

  Geokunststoffen is een verzamelnaam voor kunststofproducten die al vele jaren in de civiele en milieutechniek worden toegepast. De vele soorten geokunststoffen hebben in de loop van de tijd een breed scala...

  2009

 10. Onder het zand beland : effecten van strand- en onderwatersuppleties op het macro- en epibenthos van de nabije kustzone, onderzocht met behulp van Systematisch Strandonderzoek (pilotstudie) : periode 1978-2008

  In 1978 is aan de Nederlandse kust, tussen Katwijk en Noordwijk, een vorm van systematisch aanspoelselonderzoek gestart, waarbij wordt getracht door het wekelijks inventariseren van aangespoelde...

  2009