Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. duurzame samenleving : VROM maakt het mogelijk [elektronische uitgave]

  Het ministerie VROM-WWI zet zich samen met andere ministeries in voor een duurzame samenleving. Dit is hard nodig om te voorkomen dat we problemen afwentelen op volgende generaties of andere landen. Duurzaamheids...

  2009

 2. Media-analyse Duurzaamheid

  Resultaten media-analyse, waarin de volgende twee vragen centraal staan: 1. Welke van de duurzame evenementen in september 2009, waarbij het Ministerie van VROM (Communicatie) betrokken was, is terug te...

  2009

 3. Nederland in Zicht : water en ruimtelijke ontwikkeling in Nederland: de diagnose

  Identificeert de lange termijn uitdagingen voor waterbeheer en voor ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot water. Verbindt de ontwikkeling van de wateropgaven rond veiligheid tegen overstromingen, ...

  2009

 4. Biodiversiteit werkt in de regio! [elektronische uitgave]

  Het eerste deel van de brochure geeft aan hoe biodiversiteit inspireert in de directe leefomgeving: aan tafel, in de tuin, op school, in de stad en samen met anderen. Het tweede deel richt zich op de interactie...

  2009

 5. The influence of lateral depth variations on fidal dynamics in semi-enclosed basins : final report

  2009

 6. Overstromingsrisicozonering in Nederland: hoe in de ruimtelijke ordening met overstromingsrisico’s kan worden omgegaan [elektronische uitgave]

  Voor drie eilanden in de Zuidwestelijke Delta (de Hoekse Waard, IJsselmonde en het Eiland van Dordrecht) is op basis van drie soorten kaarten aangegeven hoe bestuurders en ruimtelijke planners met ove...

  2009

 7. Rutting resistance of SMA determined with triaxial and wheel-tracking tests

  In the Netherlands a CROW working group has developed a new mix design for SMA based on a volumetric approach. A software program can calculate the realised void content in SMA with the...

  2009

 8. Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening : Ontwerp AMVB Ruimte

  De Amvb Ruimte komt in 2 rondes tot stand. De eerste tranche bevat, zoals aangekondigd in de Realisatieparagraaf (‘Realisatie Nationaal Ruimtelijk beleid’), een beleidsneutrale omzetting van bestaand...

  2009

 9. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (31953) : Ministeriële regeling omgevingsrecht

  In dit wetsvoorstel zijn wijzigingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) opgenomen die ervoor zorgen dat de tekst van de wet op het moment van inwerkingtreding volledig en actueel is....

  2009

 10. Energielabel voor gebouwen

  Instrument voor eigenaren van kantoren, winkels, zorginstellingen, scholen, horeca en ander bedrijfsmatig vastgoed om de energieprestatie van een gebouw inzichtelijk te maken en een wegwijzer te zijn naar...

  2009