Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Ontwerp beleidsnota waterveiligheid

  Het kabinet geeft het waterveiligheidsbeleid een invulling, passend bij de huidige en toekomstige omstandigheden en gebaseerd op nieuwe inzichten, hierbij rekening houdend met het advies van de tweede...

  22-12-2008

 2. Verkennend onderzoek vaste meetopstellingen

  In het kader van het MEP wil de Waterdienst graag geïnformeerd worden over de mogelijkheden van (semi)permanent monitoren van onderwatergeluid. Geeft een inventarisatie van twaalf van twaalf autonome...

  23-12-2008

 3. Onderzoek naar de bepaling van de chloride-migratiecoëfficiënt als maat voor de betonkwaliteit

  De tekst in deze richtlijn is opgesteld op basis van "nordtest method NT Build 492 Approved 1999-11" en is grotendeels een letterlijke vertaling. Sommige hoofdstukken zijn echter aangepast of...

  28-12-2008

 4. Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet : 4e kwartaal 2008 : 1 oktober – 31 december 2008

  De bereikbaarheid op het hoofdwegennet is dit kwartaal verbeterd. In het afgelopen kwartaal is: - de verkeersprestatie gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (-1.0%); -...

  30-12-2008

 5. De voedselkeuze van Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen en andere indicaties die aanwijzingen geven over het ruimtegebruik van deze vogelsoorten in de Noord-Hollandse kustwateren

  31-12-2008