Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Onderzoek naar de bepaling van de chloride-migratiecoëfficiënt als maat voor de betonkwaliteit RWS Rapportendatabank

  De tekst in deze richtlijn is opgesteld op basis van "nordtest method NT Build 492 Approved 1999-11" en is grotendeels een letterlijke vertaling. Sommige hoofdstukken zijn echter aangepast of...

  28-12-2008

 2. Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet : 4e kwartaal 2008 : 1 oktober – 31 december 2008 RWS Rapportendatabank

  De bereikbaarheid op het hoofdwegennet is dit kwartaal verbeterd. In het afgelopen kwartaal is: - de verkeersprestatie gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (-1.0%); -...

  30-12-2008

 3. De voedselkeuze van Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen en andere indicaties die aanwijzingen geven over het ruimtegebruik van deze vogelsoorten in de Noord-Hollandse kustwateren RWS Rapportendatabank

  31-12-2008