Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Risicosignalering : Extreme kou

  2008

 2. Flora of the Lower Volga valley : (the Volga-Akhtuba floodplain and the Volga delta) RWS Rapportendatabank

  2008

 3. Risicosignalering : Storm

  2008

 4. Stuurfactoren voor de ecologische kwaliteit van regionaal oppervlaktewater : een statistische analyse met regressiebomen voor de ex-ante evaluatie KRW RWS Rapportendatabank

  Aangegeven wordt hoe ecologische kwaliteit van oppervlaktewater verbeterd kan worden door variabelen als totaal stikstof, totaal fosfor of zuurstofgehalte aan te passen. Ook de invloed van hydromorfologische...

  2008

 5. Risicosignalering : Winterse neerslag

  2008

 6. Effects of climate policies on emissions of air pollutants in the Netherlands : first results of the Dutch policy research programme on air and climate (Beleidsgericht Onderzoeksprogramma Lucht en Klimaat [BOLK]) RWS Rapportendatabank

  De maatregelen uit het Nederlandse klimaatprogramma 'Schoon en Zuinig' hebben als doel de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Sommige van deze maatregelen, zoals energiebesparing en inzet...

  2008

 7. Risicosignalering : Zware regen

  2008

 8. Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2006 RWS Rapportendatabank

  Als gevolg van de Europese Nitraatrichtlijn is het stikstofoverschot in de Nederlandse landbouw tussen 1992 en 2007 afgenomen met bijna 40 procent. Dit is een van de conclusies. Dit rapport geeft een overzicht...

  2008

 9. Landschap beschermen en ontwikkelen : evaluatie en beleidsopties RWS Rapportendatabank

  Geconstateerd wordt dat de beleidsdoelen van het Rijk ten aanzien van het landschap nauwelijks binnen bereik liggen. Zowel op het gebied van de algemene landschapskwaliteit, van de Nationale Landschappen...

  2008

 10. Werkgelegenheidsgroei op bedrijventerreinen [elektronische versie] RWS Rapportendatabank

  Bedrijventerreinen herbergen een derde van alle werkgelegenheid in Nederland. Bij bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerreinen, is de werkgelegenheidsgroei tussen 1999 en 2006 gemiddeld sneller gegroeid...

  2008