Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Risicosignalering : Winterse neerslag

  2008

 2. Risicosignalering : Zware regen

  2008

 3. Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2006 RWS Rapportendatabank

  Als gevolg van de Europese Nitraatrichtlijn is het stikstofoverschot in de Nederlandse landbouw tussen 1992 en 2007 afgenomen met bijna 40 procent. Dit is een van de conclusies. Dit rapport geeft een overzicht...

  2008

 4. The KNMI regional atmospheric climate model RACMO version 2.1

  In the last couple of years, since 2005, a next version of the KNMI regional climate model RACMO has been developed and applied in a number of projects. This version, hereafter referred...

  2008

 5. Uncertainty and sensitivity analysis of GeoPEARL [elektronische versie] RWS Rapportendatabank

  Het model GeoPEARL wordt gebruikt om de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater te berekenen. Dit rapport presenteert een onzekerheidsanalyse van dit model. In deze onzekerheidsanalyse...

  2008

 6. Determination of the surface sensible heat flux from the structure parameter of temperature at 60 m height during day-time

  Recently a scintillometer is installed at 60 m height at Cabauw to determine the surface sensible heat flux. Since 60 m is not located in the surface layer the entire day, the applicability...

  2008

 7. Startnotitie Planstudie A28 - Utrecht - Amersfoort RWS Rapportendatabank

  2008

 8. Bijlagen Basisnet Vervoer gevaarlijke stoffen : ontwerp Basisnet Water, ontwerp Basisnet Weg, tussenstand concept-ontwerp Basisnet Spoor, concept besluit transportroutes externe veiligheid en acties uit het spoor 1 : basisnet vervoer gevaarlijke stoffen RWS Rapportendatabank

  Met het Basisnet Vervoer gevaarlijke stoffen wordt voorkomen dat er in de toekomst externe veiligheidsknelpunten langs waterwegen en het hoofdwegennet ontstaan. Ook met het Basisnet Spoor wordt dat voorkomen...

  2008

 9. Hoogwaterbescherming in Japan: papier en praktijk : verslag van een studiereis naar Japan van 1-8 sept. 2007 RWS Rapportendatabank

  2008

 10. Nieuwe strepen op de weg: makkelijker en veiliger RWS Rapportendatabank

  Op veel Nederlandse wegen komt tegenwoordig een nieuw soort strepen voor. Ze geven meer duidelijkheid hoe er gereden mag worden en of er ingehaald mag worden. De nieuwe strepen...

  2008