Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Rainfall generator for the Meuse basin : description of 20 000-year simulations

  The sensitivity of simulated maxima of 10-day precipitation to the set of historical base years used for resampling has been assessed. Eight subsets of 33 years were extracted from the...

  2008

 2. Tussenstand van een aantal onderdelen uit het werkprogramma schoon en zuinig

  In september 2007 hebben ECN en MNP een beoordeling gemaakt van de voor 2011 en 2020 te verwachten effecten van het kabinetsbeleid op het terrein van klimaat en energie (werkprogramma Schoon en Zuinig)....

  2008

 3. Handreiking inspectie waterkeringen : strategisch-tactisch deel : groene versie

  Deze handreiking legt een basis voor een gezamenlijke start om de kwaliteit van inspecties waterkeringen te verbeteren. Het biedt handvatten voor het bestuur en management van waterkeringbeherende organisaties...

  2008

 4. Handreiking inspectie waterkeringen : operationeel deel : groene serie

  De handreiking is tweeledig van opzet: een strategisch en tactisch deel voor bestuurders en managers en een operationeel deel voor medewerkers van waterkeringbeherende organisaties die belast zijn met...

  2008

 5. Gezamenlijke landelijke IPPC-toezichtactie 2008

  Inrichtingen met installaties die onder de IPPC-richtlijn vallen, moeten vanaf 31 oktober 2007 in overeenstemming zijn met de regels die de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren...

  2008

 6. Handreiking inspectie waterkeringen : basisinformatie dijken : groene serie

  De handreiking inspectie waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategisch/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over waterkeringen respectievelijk over inspecties....

  2008

 7. Influence of aerosols on polarization of skylight in gaseous absorption bands

  2008

 8. Zicht op mooi Nederland : structuurvisie voor de snelwegomgeving

  De structuurvisie voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de snelwegomgeving en voor veilig stellen van herkenbare landschapskwaliteiten in de snelwegomgeving. Bevat tevens de negen nationale...

  2008

 9. Activiteitenbesluit : meer bedrijven onder algemene regels [elektronische uitgave]

  De ministeries VROM en VenW breiden het aantal bedrijven uit dat onder de algemene milieuregels valt. Voor 37.000 bedrijven vervalt hierdoor de milieuvergunning en voor 1300 bedrijven de Wvo-vergunning....

  2008

 10. Handreiking inspectie waterkeringen : basisinformatie inspecties : groene serie

  De handrteiking inspectie waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over dijken respectievelijk over inspecties....

  2008