Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Twaalf jaar monitoring van floraveranderingen op de oevers van de Zoete Rijkswateren RWS Rapportendatabank

  In 1996 is de Stichting FLORON begonnen met het uitvoeren van het Floristisch Meetnet Oevers Zoete Rijkswateren (MOZR). Dit meetnet is een onderdeel van de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand...

  2008

 2. Kengetallen kosten- batenanalyse Waterveiligheid 21 eeuw RWS Rapportendatabank

  In de wet staan normen voor de bescherming van grote delen van Nederland tegen overstomingen. Deze normen zijn gebaseerd op omstandigheden en berekeningen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. In het...

  2008

 3. Het effect van afkoppelen van hemelwater op de RWZI : een eerste evaluatie van het effect op de RWZI van maatregelen in de riolering RWS Rapportendatabank

  De studie is gericht op de vraag in hoeverre het functioneren van een RWZI wordt beïnvloed door het aanvoerpatroon en door wijzigingen in dit aanvoerpatroon door afkoppelen of het reduceren van rioolvreemd...

  2008

 4. Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen : op basis van nieuwe emissiecijfers en met analyse van toekomstige waarderingen RWS Rapportendatabank

  Emissiewaardering is een belangrijke bouwsteen voor beleidsanalyses. Het is benodigd voor het uitvoeren van maatschappelijke kostenbatenanalyses, bijvoorbeeld voor aanleg of uitbreiding van infrastructuur....

  2008

 5. Maximum watertemperatuurnormen voor een goed ecologisch potentieel (GEP) in de grote rivieren RWS Rapportendatabank

  In 2015 moeten volgens de Europese KaderrichtlijnWater (KRW) sterk veranderde oppervlaktewateren in een Goed Ecologisch Potentieel (GEP) verkeren. Het GEP wordt gedefinieerd aan de hand van verschillende...

  2008

 6. Olieslachtoffers en andere aangespoelde zeevogels langs de Nederlandse kust in 2007/08 RWS Rapportendatabank

  2008

 7. Over bruggen, over kluizen en over winnen : een andere kijk op de maatschappelijke waarden van ontsnippering RWS Rapportendatabank

  2008

 8. PMZ: samen werken aan een filearm en mooi gebied tussen Rotterdam en Antwerpen RWS Rapportendatabank

  Handzame boekje waarin naast algemene informatie de ambities van PMZ op een overzichtelijke manier in beeld gebracht. Zo is er aandacht voor de vraagstukken op het gebied van doorstroming, tol, gebied...

  2008

 9. Welkom in Westraven RWS Rapportendatabank

  Welkom in Westraven. Rijkswaterstaat en in het bijzonder de medewerkers in Westraven heten u welkom. In Westraven zijn drie diensten van Rijkswaterstaat gevestigd; de Bouwdienst, de Corporate Dienst en...

  2008

 10. Herinnering aan de versterking van de westbaan Moerdijkbrug 2007-2008 : van risico naar succes... RWS Rapportendatabank

  2008