Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Zicht op mooi Nederland : structuurvisie voor de snelwegomgeving RWS Rapportendatabank

  De structuurvisie voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de snelwegomgeving en voor veilig stellen van herkenbare landschapskwaliteiten in de snelwegomgeving. Bevat tevens de negen nationale...

  2008

 2. Handreiking inspectie waterkeringen : basisinformatie inspecties : groene serie RWS Rapportendatabank

  De handrteiking inspectie waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over dijken respectievelijk over inspecties....

  2008

 3. 5e kennisdag inspectie waterkering : samenwerken geeft vorm RWS Rapportendatabank

  Geeft een beschrijving van de 5e kennisdag Inspectie Waterkeringen van 07 maart 2008. Het rapport biedt een impressie van het programma met presentaties, bedrijvenmarkt en workshops.

  2008

 4. Lichtvoering fietsers 2007 - 2008 RWS Rapportendatabank

  Sinds 2003 wordt in opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (voorheen Adviesdienst Verkeer en Vervoer) jaarlijks een meting verricht naar de lichtvoering van fietsers. Deze metingen geven inzicht...

  2008

 5. Verwijdering van micro-organismen door langzame zandfiltratie RWS Rapportendatabank

  Gemeten is hoe goed ziekteverwekkende wateroverdraagbare micro-organismen worden verwijderd door langzame zandfiltratie, een veel toegepaste techniek in de drinkwaterbereiding. Ongeveer een op de honderd...

  2008

 6. Ruimte in cijfers RWS Rapportendatabank

  Aan de hand van acht thema’s (ruimte, bevolking, wonen, werken, landbouw, natuur, vrije tijd en mobiliteit) wordt inzicht gegeven in de ruimtelijke neerslag van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen....

  2008

 7. Assessment of automated quality control of MOR measurements by the FD12P sensor

  KNMI operates the Vaisala FD12P present weather sensor for automated visibility observations in its national meteorological network. The FD12P is a forward scatter sensor that measures the scattering of...

  2008

 8. DIGISTAD : disclosure of the hourly meteorological observations of the Amsterdam City Water Office 1784-1963 : final report

  This report describes the digitization, the quality control, metadata and analysis of the hourly meteorological observations made at the Amsterdam City Water Office (ACWO) in the period 1784-1963. These...

  2008

 9. Risicosignalering : Droogte

  2008

 10. Risicosignalering : Hitte

  2008