Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Nota Waterveiligheid: Voorbereiding Beleid Preventiespoor

  2008

 2. An aerosol-cloud module for inclusion in the KNMI regional climate model RACMO2

  This report describes the development and testing of a cloud condensation nuclei (CCN) parameterization in the KNMI regional climate model RACMO2. This requires the parameterization of...

  2008

 3. quick scan van het concept Cradle-to-Cradle in de context van het Nederlandse milieubeleid

  2008

 4. Jaarverslag 2007 depot IJsseloog

  Informatie wordt gegeven over het beheer van het baggerspeciedepot IJsseloog. Beschreven worden de resultaten en bijzonderheden van de exploitatie en het beheer. Gepresenteerd worden de resultaten van...

  2008

 5. Economie en verkeersveiligheid : een omgevingsverkenning

  Maatschappelijke ontwikkelingen en (voorgenomen) beleid in andere beleidssectoren dan die van verkeersveiligheid, kunnen voor de verkeersveiligheid wel van belang zijn. In deze omgevings-verkenning...

  2008

 6. IJsselvallei als klimaatbuffer? : scenariostudie naar mogelijke ruimtelijke consequenties van klimaatadaptie

  Rapport laat zien dat het in de praktijk slechts tot op zekere hoogte lukt om de rumtelijke ordening af te stemmen op de onzekere ontwikkelingen die zich als gevolg van klimaatverandering kunnen voordoen....

  2008

 7. Bruikbaarheid van QALY’s en DALY’s voor de verkeersveiligheid

  QALY's ('Quality Adjusted Life Years') en DALY's ('Disability Adjusted Life Years') zijn meeteenheden waarin de gevolgen van letsel kunnen worden uitgedrukt. Ze worden gebruikt in de gezondheidszorg,...

  2008

 8. De invloed van mobiliteit op verkeersveiligheid : een omgevingsverkenning

  Maatschappelijke ontwikkelingen en (voorgenomen) beleid in andere beleidssectoren dan die van verkeersveiligheid, kunnen voor de verkeersveiligheid wel van belang zijn. In deze omgevingsverkenning staat...

  2008

 9. Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn : voortgangsrapportage najaar 2008

  In het convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn is de opzet, invulling en uitvoering van het RSP vastgelegd. Deze voortgangsrapportage laat de stand van zaken zien van het RSP in het najaar...

  2008

 10. Interventiestrategie legionellapreventie in leidingwater

  Basisdocument waarmee de activiteiten van VROM-inspectie en de controleafdelingen van de Drinkwaterbedrijven in de periode 2009-2011 vorm wordt gegeven, met als doel het inzetten van communicatie, ondersteunende...

  2008