Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Jaarverslag 2007 depot IJsseloog RWS Rapportendatabank

  Informatie wordt gegeven over het beheer van het baggerspeciedepot IJsseloog. Beschreven worden de resultaten en bijzonderheden van de exploitatie en het beheer. Gepresenteerd worden de resultaten van...

  2008

 2. IJsselvallei als klimaatbuffer? : scenariostudie naar mogelijke ruimtelijke consequenties van klimaatadaptie RWS Rapportendatabank

  Rapport laat zien dat het in de praktijk slechts tot op zekere hoogte lukt om de rumtelijke ordening af te stemmen op de onzekere ontwikkelingen die zich als gevolg van klimaatverandering kunnen voordoen....

  2008

 3. Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn : voortgangsrapportage najaar 2008 RWS Rapportendatabank

  In het convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn is de opzet, invulling en uitvoering van het RSP vastgelegd. Deze voortgangsrapportage laat de stand van zaken zien van het RSP in het najaar...

  2008

 4. Interventiestrategie legionellapreventie in leidingwater

  Basisdocument waarmee de activiteiten van VROM-inspectie en de controleafdelingen van de Drinkwaterbedrijven in de periode 2009-2011 vorm wordt gegeven, met als doel het inzetten van communicatie, ondersteunende...

  2008

 5. Rainfall generator for the Meuse basin : description of 20 000-year simulations RWS Rapportendatabank

  The sensitivity of simulated maxima of 10-day precipitation to the set of historical base years used for resampling has been assessed. Eight subsets of 33 years were extracted from the...

  2008

 6. Tussenstand van een aantal onderdelen uit het werkprogramma schoon en zuinig RWS Rapportendatabank

  In september 2007 hebben ECN en MNP een beoordeling gemaakt van de voor 2011 en 2020 te verwachten effecten van het kabinetsbeleid op het terrein van klimaat en energie (werkprogramma Schoon en Zuinig)....

  2008

 7. Handreiking inspectie waterkeringen : strategisch-tactisch deel : groene versie RWS Rapportendatabank

  Deze handreiking legt een basis voor een gezamenlijke start om de kwaliteit van inspecties waterkeringen te verbeteren. Het biedt handvatten voor het bestuur en management van waterkeringbeherende organisaties...

  2008

 8. Handreiking inspectie waterkeringen : operationeel deel : groene serie RWS Rapportendatabank

  De handreiking is tweeledig van opzet: een strategisch en tactisch deel voor bestuurders en managers en een operationeel deel voor medewerkers van waterkeringbeherende organisaties die belast zijn met...

  2008

 9. Handreiking inspectie waterkeringen : basisinformatie dijken : groene serie RWS Rapportendatabank

  De handreiking inspectie waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategisch/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over waterkeringen respectievelijk over inspecties....

  2008

 10. Influence of aerosols on polarization of skylight in gaseous absorption bands

  2008