Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2006 RWS Rapportendatabank

  Als gevolg van de Europese Nitraatrichtlijn is het stikstofoverschot in de Nederlandse landbouw tussen 1992 en 2007 afgenomen met bijna 40 procent. Dit is een van de conclusies. Dit rapport geeft een overzicht...

  2008

 2. Uncertainty and sensitivity analysis of GeoPEARL [elektronische versie] RWS Rapportendatabank

  Het model GeoPEARL wordt gebruikt om de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater te berekenen. Dit rapport presenteert een onzekerheidsanalyse van dit model. In deze onzekerheidsanalyse...

  2008

 3. Startnotitie Planstudie A28 - Utrecht - Amersfoort RWS Rapportendatabank

  2008

 4. Hoogwaterbescherming in Japan: papier en praktijk : verslag van een studiereis naar Japan van 1-8 sept. 2007 RWS Rapportendatabank

  2008

 5. Nieuwe strepen op de weg: makkelijker en veiliger RWS Rapportendatabank

  Op veel Nederlandse wegen komt tegenwoordig een nieuw soort strepen voor. Ze geven meer duidelijkheid hoe er gereden mag worden en of er ingehaald mag worden. De nieuwe strepen...

  2008

 6. Publiek-private samenwerking : kansrijk in water! RWS Rapportendatabank

  2008

 7. Zeeland goederenvervoer : goederenvervoer in Zeeland 2008 RWS Rapportendatabank

  Een kijkje in de keuken bij organisaties en instellingen die in Zeeland zich met het goederenvervoer bezig houden.

  2008

 8. Validatie van ecotopenkaarten van de rijkswateren RWS Rapportendatabank

  Behandelt de kaartzuiverheid en classificatiefouten met betrekking tot gegevens over IJsselmeer, Volkerak-Zoommeer, Rijntakken en Maas. Meer specifiek die van de Rijn-Maasmonding. Die kaartzuiverheid van...

  2008

 9. Vegetatieontwikkeling westelijk deel Schor van Waarde (Westerschelde) 1981 – 2006 RWS Rapportendatabank

  Het vegetatieonderzoek op het Schor bij Waarde is in 1981 gestart in overleg met Staatsbosbeheer. De primaire doelstelling was om het effect van beweiding te meten. Er werd verwacht dat...

  2008

 10. Gebruikerstevredenheidsonderzoek vrachtwagenchauffeurs. RWS Rapportendatabank

  Dit onderzoek heeft betrekking op de gebruikerstevredenheid hoofdwegennet. De gebruikers worden in dit onderzoek verdeeld in twee groepen, te weten vrachtwagenchauffeurs en overige auto(snel)weggebruikers....

  2008