Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Durability related investigation into porous asphalt

   

  Porous Asphalt (PA) pavement layers are very sensitive to traffic loading and climatic actions. The durability of PA is measured in terms...

  2008

 2. Realisatie nationaal ruimtelijk beleid onder de nieuwe Wro : Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid

  Overzicht van alle nationale ruimtelijke belangen uit de verschillende planologische kernbeslissingen en van de voorgenomen verwezenlijking daarvan.

  2008

 3. Hoe RWS omgaat met niet-standaard asfaltmengsels

  Sinds 1 maart 2008 zijn de CEN normen voor asfalt in Nederland van kracht. Uit de Europese normen voor asfaltmengsels heeft Nederland een keuze gemaakt. Deze zijn weergegeven in de actualisering...

  2008

 4. Te droog of te nat, 't is altijd wat : hoe tien Nederlanders hun leven aanpasten aan het water

  "Nederlanders herontdekken leven met water". Dat is één van de thema's uit de Watervisie die het kabinet in het najaar van 2007 heeft vastgesteld. De visie geeft aan hoe het waterbeleid...

  2008

 5. Beoordeling "Onderzoek naar metaalconcentraties in haren van kinderen in Beverwijk, Wijk aan Zee en De Rijp"

  2008

 6. Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef

  Sinds 1998 wordt de RSAT proef ingezet om de weerstand van asfaltmengsels tegen rafeling en vervorming ten gevolge van een wringende kracht te bepalen....

  2008

 7. Onderzoek VROM-taken provincie Noord-Holland : feitenrapportage

  Uit een onderzoek van de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer & Waterstaat blijkt dat de provincie Noord-Holland toezicht en handhaving bij de Wet milieubeheer, bij de huisvesting van asielzoekers met...

  2008

 8. Aanvangsstroefheid ZOAB+? : geen probleem!

   

   

   

  Sinds 2007 wordt in het modelcontract ‘Variabel onderhoud asfalt...

  2008

 9. Circulaire van 8 juli 2008, nr. DGM/BREM 2008066914, ter bekendmaking van de wijze van verkrijging van een uitkering uit het Gemeentefonds en het Provinciefonds in verband met de Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)

  2008

 10. Het belang van hechtlagen in tweelaags asfalt constructies op orthotrope stalen brugdekken

   

  Onderzoek aan de TU Delft heeft aangegeven dat hechtlagen/membranen een zeer belangrijke constructieve rol vervullen in asfaltconstucties op orthotrope stalen...

  2008