Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Atlantis praktijkcase A8A9 RWS Rapportendatabank

  2008

 2. Voorbeeldproject Nieuwerkerk Noord RWS Rapportendatabank

  Betreft de notitie klimaatbestendig ontwerpen Nieuwerkerk Noord. De notitie beschrijft het ontwerpproces Xplorelab TNO, provincie Zuidholland en Deltares ter ondersteuning van de MER en bestemmingsplanprocedure...

  2008

 3. Kennisaudit Rivieren : welke kennis is nodig voor projecten? : demonstratie pilot RWS Rapportendatabank

  Behandelt specifiek de resultaten van een demonstratiepilot "kennisaudit" op een drietal Waterdienst projecten binne  het thema rivieren. Geeft een overzicht van de kennisbehoefte en eventuele...

  2008

 4. Vuistregels : vuistregels voor het beoordelen van verontreinigingen van groene-lijst afvalstoffen

  Regels om te beoordelen of afvalstoffen die op de groene lijst staan ook onder de Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen...

  2008

 5. Natuurbalans 2008 RWS Rapportendatabank

  De Natuurbalans schetst jaarlijks de toestand en trends in natuur en landschap en evalueert het gevoerde beleid. Het huidige natuur- en milieubeleid heeft gunstige gevolgen voor de Nederlandse natuur....

  2008

 6. Impact van EU-regelgeving op de Nederlandse ruimtelijke-ordeningspraktijk : vijf voorbeelden van gebiedsontwikkeling RWS Rapportendatabank

  De Europese Unie heeft door middel van richtlijnen een directe invloed op nationale ruimtelijke ordening, ongeacht of sprake is van een nationale kop voor wat betreft de verplichte omzetting van Europese...

  2008

 7. Onderzoek VROM-taken provincie Gelderland RWS Rapportendatabank

  De Inspectie stelt vast dat de provincie Gelderland bijna al haar (onderzochte) wettelijke VROM-taken adequaat uitvoert. De wijze waarop de provincie haar taak op het gebied van de woningbouwafspraken,...

  2008

 8. Nota Waterveiligheid: Voorbereiding Beleid Preventiespoor RWS Rapportendatabank

  2008

 9. An aerosol-cloud module for inclusion in the KNMI regional climate model RACMO2

  This report describes the development and testing of a cloud condensation nuclei (CCN) parameterization in the KNMI regional climate model RACMO2. This requires the parameterization of...

  2008

 10. quick scan van het concept Cradle-to-Cradle in de context van het Nederlandse milieubeleid RWS Rapportendatabank

  2008