Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Natuurbalans 2008 RWS Rapportendatabank

  De Natuurbalans schetst jaarlijks de toestand en trends in natuur en landschap en evalueert het gevoerde beleid. Het huidige natuur- en milieubeleid heeft gunstige gevolgen voor de Nederlandse natuur....

  2008

 2. Nota Waterveiligheid: Voorbereiding Beleid Preventiespoor RWS Rapportendatabank

  2008

 3. Jaarverslag 2007 depot IJsseloog RWS Rapportendatabank

  Informatie wordt gegeven over het beheer van het baggerspeciedepot IJsseloog. Beschreven worden de resultaten en bijzonderheden van de exploitatie en het beheer. Gepresenteerd worden de resultaten van...

  2008

 4. Handreiking inspectie waterkeringen : strategisch-tactisch deel : groene versie RWS Rapportendatabank

  Deze handreiking legt een basis voor een gezamenlijke start om de kwaliteit van inspecties waterkeringen te verbeteren. Het biedt handvatten voor het bestuur en management van waterkeringbeherende organisaties...

  2008

 5. Handreiking inspectie waterkeringen : operationeel deel : groene serie RWS Rapportendatabank

  De handreiking is tweeledig van opzet: een strategisch en tactisch deel voor bestuurders en managers en een operationeel deel voor medewerkers van waterkeringbeherende organisaties die belast zijn met...

  2008

 6. Handreiking inspectie waterkeringen : basisinformatie dijken : groene serie RWS Rapportendatabank

  De handreiking inspectie waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategisch/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over waterkeringen respectievelijk over inspecties....

  2008

 7. Handreiking inspectie waterkeringen : basisinformatie inspecties : groene serie RWS Rapportendatabank

  De handrteiking inspectie waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over dijken respectievelijk over inspecties....

  2008

 8. 5e kennisdag inspectie waterkering : samenwerken geeft vorm RWS Rapportendatabank

  Geeft een beschrijving van de 5e kennisdag Inspectie Waterkeringen van 07 maart 2008. Het rapport biedt een impressie van het programma met presentaties, bedrijvenmarkt en workshops.

  2008

 9. Lichtvoering fietsers 2007 - 2008 RWS Rapportendatabank

  Sinds 2003 wordt in opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (voorheen Adviesdienst Verkeer en Vervoer) jaarlijks een meting verricht naar de lichtvoering van fietsers. Deze metingen geven inzicht...

  2008

 10. Flora of the Lower Volga valley : (the Volga-Akhtuba floodplain and the Volga delta) RWS Rapportendatabank

  2008