Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Natuurbalans 2008 RWS Rapportendatabank

  De Natuurbalans schetst jaarlijks de toestand en trends in natuur en landschap en evalueert het gevoerde beleid. Het huidige natuur- en milieubeleid heeft gunstige gevolgen voor de Nederlandse natuur....

  2008

 2. Nota Waterveiligheid: Voorbereiding Beleid Preventiespoor RWS Rapportendatabank

  2008

 3. An aerosol-cloud module for inclusion in the KNMI regional climate model RACMO2

  This report describes the development and testing of a cloud condensation nuclei (CCN) parameterization in the KNMI regional climate model RACMO2. This requires the parameterization of...

  2008

 4. Jaarverslag 2007 depot IJsseloog RWS Rapportendatabank

  Informatie wordt gegeven over het beheer van het baggerspeciedepot IJsseloog. Beschreven worden de resultaten en bijzonderheden van de exploitatie en het beheer. Gepresenteerd worden de resultaten van...

  2008

 5. Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn : voortgangsrapportage najaar 2008 RWS Rapportendatabank

  In het convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn is de opzet, invulling en uitvoering van het RSP vastgelegd. Deze voortgangsrapportage laat de stand van zaken zien van het RSP in het najaar...

  2008

 6. Rainfall generator for the Meuse basin : description of 20 000-year simulations RWS Rapportendatabank

  The sensitivity of simulated maxima of 10-day precipitation to the set of historical base years used for resampling has been assessed. Eight subsets of 33 years were extracted from the...

  2008

 7. Handreiking inspectie waterkeringen : strategisch-tactisch deel : groene versie RWS Rapportendatabank

  Deze handreiking legt een basis voor een gezamenlijke start om de kwaliteit van inspecties waterkeringen te verbeteren. Het biedt handvatten voor het bestuur en management van waterkeringbeherende organisaties...

  2008

 8. Handreiking inspectie waterkeringen : operationeel deel : groene serie RWS Rapportendatabank

  De handreiking is tweeledig van opzet: een strategisch en tactisch deel voor bestuurders en managers en een operationeel deel voor medewerkers van waterkeringbeherende organisaties die belast zijn met...

  2008

 9. Handreiking inspectie waterkeringen : basisinformatie dijken : groene serie RWS Rapportendatabank

  De handreiking inspectie waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategisch/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over waterkeringen respectievelijk over inspecties....

  2008

 10. Influence of aerosols on polarization of skylight in gaseous absorption bands

  2008