Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Durability related investigation into porous asphalt RWS Rapportendatabank

   

  Porous Asphalt (PA) pavement layers are very sensitive to traffic loading and climatic actions. The durability of PA is measured in terms...

  2008

 2. Hoe RWS omgaat met niet-standaard asfaltmengsels RWS Rapportendatabank

  Sinds 1 maart 2008 zijn de CEN normen voor asfalt in Nederland van kracht. Uit de Europese normen voor asfaltmengsels heeft Nederland een keuze gemaakt. Deze zijn weergegeven in de actualisering...

  2008

 3. Te droog of te nat, 't is altijd wat : hoe tien Nederlanders hun leven aanpasten aan het water RWS Rapportendatabank

  "Nederlanders herontdekken leven met water". Dat is één van de thema's uit de Watervisie die het kabinet in het najaar van 2007 heeft vastgesteld. De visie geeft aan hoe het waterbeleid...

  2008

 4. Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef RWS Rapportendatabank

  Sinds 1998 wordt de RSAT proef ingezet om de weerstand van asfaltmengsels tegen rafeling en vervorming ten gevolge van een wringende kracht te bepalen....

  2008

 5. Aanvangsstroefheid ZOAB+? : geen probleem! RWS Rapportendatabank

   

   

   

  Sinds 2007 wordt in het modelcontract ‘Variabel onderhoud asfalt...

  2008

 6. Het belang van hechtlagen in tweelaags asfalt constructies op orthotrope stalen brugdekken RWS Rapportendatabank

   

  Onderzoek aan de TU Delft heeft aangegeven dat hechtlagen/membranen een zeer belangrijke constructieve rol vervullen in asfaltconstucties op orthotrope stalen...

  2008

 7. Waarde van wonen aan de rivier : hoogwaterbestendig maken en verplaatsen van woningen langs rivieren RWS Rapportendatabank

  Gemaakt in samenwerking tussen het programma Ruimte voor de Rivier en CUR Bouw & Infra  waarin de alternatieven voor sloop nader uitgewerkt worden. Een inspiratieboekje waarin 16 voorbeelden...

  2008

 8. Atlantis praktijkcase A8A9 RWS Rapportendatabank

  2008

 9. Voorbeeldproject Nieuwerkerk Noord RWS Rapportendatabank

  Betreft de notitie klimaatbestendig ontwerpen Nieuwerkerk Noord. De notitie beschrijft het ontwerpproces Xplorelab TNO, provincie Zuidholland en Deltares ter ondersteuning van de MER en bestemmingsplanprocedure...

  2008

 10. Kennisaudit Rivieren : welke kennis is nodig voor projecten? : demonstratie pilot RWS Rapportendatabank

  Behandelt specifiek de resultaten van een demonstratiepilot "kennisaudit" op een drietal Waterdienst projecten binne  het thema rivieren. Geeft een overzicht van de kennisbehoefte en eventuele...

  2008