Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Regionale woningmarktgebieden : verschillen en overeenkomsten

  Wanneer maatregelen worden getroffen om de Nederlandse woningmarkt beter te laten functioneren, moet rekening worden gehouden met de regionale diversiteit van de woningmarkt: de problematiek is niet overal...

  2008

 2. Onderzoek VROM-taakvelden provincie Fryslân : Onderzoek VROM en V&W-taakvelden provincie Fryslân

  Uit een gezamenlijk onderzoek van de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer & Waterstaat dat in de tweede helft van 2007 is uitgevoerd, blijkt dat de provincie Friesland het grootste deel van haar VROM-taken...

  2008

 3. Lof der duurzaamheid : reflecties op duurzaam leven

  Bundel met korte verhalen over duurzaam leven van o.a. Herman Wijffels, de Dalai Lama, prinses Irene, Tariq Ramadan.

  2008

 4. Inkoopcriteria voor hout

  2008

 5. registratie van natte koeltorens : quick-scan van de registratie van en het toezicht op natte koeltorens

  Resultaten van een quick-scan naar de mate waarin gemeenten voldaan hebben aan het verzoek van de minister om de natte koeltorens op hun grondgebied te registreren en toezicht op het beheer en onderhoud...

  2008

 6. Kwaliteit voor later : ex ante evaluatie Kaderrichtlijn water

  Doel van dit onderzoek is het verschaffen van informatie over het ecologisch doelbereik, de kosten en de baten van het RWS/regiomaatregelpakket en van enkele aanvullende varianten en de gevolgen voor de...

  2008

 7. bedrijfslocatiemonitor : kritiek, alternatieven en aanpassingen

  Het model van de Bedrijfslocatiemonitor is het meest geavanceerde en algemeen geaccepteerde ramingsmodel voor de behoefteraming aan bedrijventerreinen in Nederland voor de lange termijn. De ramingen geven...

  2008

 8. Watervogels in Nederland 2006/2007

  In dit rapport worden de watervogeltellingen besproken die in Nederland van juli 2006 tot en met juni 2007 werden uitgevoerd. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands,...

  2008

 9. Parkeerproblemen in woongebieden : oplossingen voor de toekomst

  Betalen voor het gebruik van openbare parkeergelegenheden in woongebieden lijkt in de toekomst onontkoombaar. Niet alleen neemt de vraag naar parkeerruimte de komende decennia aanzienlijk toe, ook zijn...

  2008

 10. Naar een transparante grondmarkt

  Beeld per provincie van de eigendommen, verdeeld naar de eigenaartypen "bedrijven", "particulieren" en "overheden", alsmede de bij het Kadaster geregistreerde grondposities. In dit rapport worden deze...

  2008