Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Durability related investigation into porous asphalt

   

  Porous Asphalt (PA) pavement layers are very sensitive to traffic loading and climatic actions. The durability of PA is measured in terms...

  2008

 2. Hoe RWS omgaat met niet-standaard asfaltmengsels

  Sinds 1 maart 2008 zijn de CEN normen voor asfalt in Nederland van kracht. Uit de Europese normen voor asfaltmengsels heeft Nederland een keuze gemaakt. Deze zijn weergegeven in de actualisering...

  2008

 3. Te droog of te nat, 't is altijd wat : hoe tien Nederlanders hun leven aanpasten aan het water

  "Nederlanders herontdekken leven met water". Dat is één van de thema's uit de Watervisie die het kabinet in het najaar van 2007 heeft vastgesteld. De visie geeft aan hoe het waterbeleid...

  2008

 4. Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef

  Sinds 1998 wordt de RSAT proef ingezet om de weerstand van asfaltmengsels tegen rafeling en vervorming ten gevolge van een wringende kracht te bepalen....

  2008

 5. Aanvangsstroefheid ZOAB+? : geen probleem!

   

   

   

  Sinds 2007 wordt in het modelcontract ‘Variabel onderhoud asfalt...

  2008

 6. Het belang van hechtlagen in tweelaags asfalt constructies op orthotrope stalen brugdekken

   

  Onderzoek aan de TU Delft heeft aangegeven dat hechtlagen/membranen een zeer belangrijke constructieve rol vervullen in asfaltconstucties op orthotrope stalen...

  2008

 7. REACH: nieuwe regels voor chemische stoffen : informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen

  Beschrijft wat de gevolgen zijn van de invoering van de Verordening REACH voor de producent van chemische stoffen.

  2008

 8. Ammoniak in Nederland

  Sinds 1950 heeft de Nederlandse natuur veel van haar diversiteit verloren. Dit is onder andere het gevolg van ammoniak uit de veehouderij. De overheid heeft tal van maatregelen genomen om de emissie van...

  2008

 9. Ontwikkelingen in natuurgebieden : van condities naar kwaliteit

  Door daling van de stikstofdepositie met 34% is het teveel aan stikstofdepositie op natuur sinds 1990 afgenomen met 54%. Wat betreft oppervlaktewaterkwaliteit is het verschil tussen de huidige concentraties...

  2008

 10. Waarde van wonen aan de rivier : hoogwaterbestendig maken en verplaatsen van woningen langs rivieren

  Gemaakt in samenwerking tussen het programma Ruimte voor de Rivier en CUR Bouw & Infra  waarin de alternatieven voor sloop nader uitgewerkt worden. Een inspiratieboekje waarin 16 voorbeelden...

  2008