Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2008

 1. Trajectnota/MER Schiphol - Amsterdam - Almere : kaartbijlagen RWS Rapportendatabank

  2008

 2. Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer RWS Rapportendatabank

  2008

 3. Beschrijving standaard inspectieproces RWS Rapportendatabank

  Het project "Procesbeschrijving Inspectie"i s onderdeel van het onderzoeksprogramma "Verbetering Inspecties Waterkeringen" (VIW) en heeft als doel een beschrijving te bieden voor het...

  2008

 4. Bakens aan het water : een lint van kunstwerken in het rivierenlandschap RWS Rapportendatabank

  2008

 5. Plattelandsontwikkeling en de gevolgen voor het landschap RWS Rapportendatabank

  Aan de hand van vier casusgebieden is onderzocht in hoeverre nieuwe activiteiten op het platteland gevolgen hebben voor de openheid van het landschap. Geconcludeerd is dat het beleid voor plattelandsvernieuwing,...

  2008

 6. Regionale woningmarktgebieden : verschillen en overeenkomsten RWS Rapportendatabank

  Wanneer maatregelen worden getroffen om de Nederlandse woningmarkt beter te laten functioneren, moet rekening worden gehouden met de regionale diversiteit van de woningmarkt: de problematiek is niet overal...

  2008

 7. Kwaliteit voor later : ex ante evaluatie Kaderrichtlijn water RWS Rapportendatabank

  Doel van dit onderzoek is het verschaffen van informatie over het ecologisch doelbereik, de kosten en de baten van het RWS/regiomaatregelpakket en van enkele aanvullende varianten en de gevolgen voor de...

  2008

 8. bedrijfslocatiemonitor : kritiek, alternatieven en aanpassingen RWS Rapportendatabank

  Het model van de Bedrijfslocatiemonitor is het meest geavanceerde en algemeen geaccepteerde ramingsmodel voor de behoefteraming aan bedrijventerreinen in Nederland voor de lange termijn. De ramingen geven...

  2008

 9. Watervogels in Nederland 2006/2007 RWS Rapportendatabank

  In dit rapport worden de watervogeltellingen besproken die in Nederland van juli 2006 tot en met juni 2007 werden uitgevoerd. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands,...

  2008

 10. Parkeerproblemen in woongebieden : oplossingen voor de toekomst RWS Rapportendatabank

  Betalen voor het gebruik van openbare parkeergelegenheden in woongebieden lijkt in de toekomst onontkoombaar. Niet alleen neemt de vraag naar parkeerruimte de komende decennia aanzienlijk toe, ook zijn...

  2008