Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

  1. Ecologische kennis op peil : randvoorwaarden voor soorten in de Rijn-Maasmonding : eindrapport

    Dit project geeft inzicht in wat voor de waterbeheerder, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, belangrijke habitattypen en soorten of soortgroepen zijn en of hierover voldoende kennis en informatie beschikbaar...

    21-12-2007

  2. Veiligheidsbalans 2007

    In de Veiligheidsbalans 2007 zijn overzichtelijk de kerngegevens van 2007 op het gebied van beveiliging en operationele, technische en sociale veiligheid van verkeer, vervoer ter land, ter zee en in de...

    27-12-2007