Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Stille vooruitgang : Rendement van het Innovatie Programma Geluid RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar het financiële en het maatschappelijke rendement van het Innovatie Programma Geluid.

  06-12-2007

 2. Blauwe knooppunten waterkwaliteit Amsterdam-Rijnkanaal Noordzeekanaal RWS Rapportendatabank

  07-12-2007

 3. Equivalente vermoeiingsbelasting van brugdekken RWS Rapportendatabank

  Uit studies is gebleken dat de "equivalente verkeersbelasting", zoals omschreven door "Belastingsmodel 4 voor vermoeiing" van de toekomstige NEN 6706 en aangepast met de NAD niet past bij de verkeersspectra...

  07-12-2007

 4. Leidraad bodem Rijkswaterstaat ... RWS Rapportendatabank

  De Dienst Verkeer en Scheepvaart heeft onlangs in samenwerking met de Waterdienst de nieuwe Leidraden Bodem, Bouwstoffen en Afvalstoffen Rijkswaterstaat 2008 gepubliceerd. De leidraden bevatten alle...

  08-12-2007

 5. Het managen van strategische beleidstrajecten : balanceren tussen chaos en orde RWS Rapportendatabank

  In dit boekje tref je de lessen aan die ervaren project- en programmamanagers kunnen trekken op basis van eigen ervaringen en die zij willen overdragen aan andere managers. Hierbij staat het perspectief...

  10-12-2007

 6. Samen gespiegeld : onderzoek naar de samenwerking tussen Heijmans en RWS in het wegendistrict Zeeland RWS Rapportendatabank

  “Nu gaan we iets echt innovatiefs doen.” Dat was in mei 2007 het motto bij de gunning door Rijkswaterstaat Zeeland van het Innovatief Rijkswegencontract aan Heijmans Infra Management. Dit nieuwe...

  10-12-2007

 7. Inspectie Verkeer & Waterstaat: Verkorte evaluatie handhavingsconvenanten G4 RWS Rapportendatabank

  In deze evaluatie worden de handhavingconvenanten die op basis van het taxiconvenant met de vier grote steden (G4) zijn afgesloten bekeken. Per G4-stad is een korte evaluatie van de samenwerking...

  11-12-2007

 8. Hindcast tidal inlet Eastern Scheldt Storms December 2001 and December 2003 RWS Rapportendatabank

  This report concerns the hindcast study of the SWAN wave model for two storms in the inlet of the Eastern Scheldt, including the selection of the storms. For this project Svašek Hydraulics is subcontractor...

  12-12-2007

 9. Analyse van onzekerheden in de verkeerskundige en wagenparkeffecten van de Eerste stap Anders Betalen voor Mobiliteit

  Er zijn vooral onzekerheden met betrekking tot de uitkomsten van de analyses van de verkeerskundige effecten. Met relatief weinig inspanning kunnen de consequenties van die onzekerheden in kaart worden...

  13-12-2007

 10. Milieueffecten Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit RWS Rapportendatabank

  Het MNP heeft de milieueffecten van verschillende varianten voor de landelijke kilometerprijs en tussenstappen met alleen beprijzing op het hoofdwegennet onderzocht. Een landelijke kilometerprijs voor...

  13-12-2007