Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. DVS op stoom! RWS Rapportendatabank

  De belangrijkste stappen voor het jaar 2008 zijn in dit boekje vertaald in concrete acties, met duidelijke mijlpalen en voor ieder actipunt een trekker. Wie kun je aanspreken voor welke actie van Rijkswaterstaat,...

  12-2007

 2. Deltagootproeven naar de sterkte van keileem : keileem van de Wieringermeerdijk RWS Rapportendatabank

  Langs de Ijsselmeerzijde van de Wieringermeerpolder ligt een dijk met een kern van keileem en een bekleding van natuursteenblokken. In het kader van de veiligheidstoetsing van deze dijk is de bekleding...

  12-2007

 3. In the mirror of a lake : Peipsi and IJsselmeer for mutual references RWS Rapportendatabank

  This book is the outcome of a joint co-operation between Dutch, Estonian and Russian specialists. From 2003 to 2006, they compared two of the largest shallow lakes in Europe with a focus on ecological...

  12-2007

 4. Storm over Nederland 2050 : een weerbare samenleving doorstaat het wassende water : denkconcept

  Als we in 2050 klaar willen zijn voor de uitwassen van een veranderend klimaat met mogelijk stormen als Katrina in het vooruitzicht, moeten we nu beginnen onze samenleving weerbaar te maken. In dit denkconcept...

  12-2007

 5. Baggerverspreiding en significante effecten ; definitief RWS Rapportendatabank

  12-2007

 6. Onderzoek naar bestrijding van blauwalgen door middel van "effectieve micro-organismen"

  Om inzicht te krijgen in de effectiviteit, het werkingsmechanisme en eventuele neveneffecten van één van de in 2007 vooralsnog afgevallen mogelijke bestrijdingsmethodes van overmatige bl...

  12-2007

 7. Het geluiddrempelniveau waarop een bruinvis (Phocoena Phocoena) een onafgebroken zuivere toon van 50 kHz mijdt RWS Rapportendatabank

  12-2007

 8. Handreiking conventionele explosieven RWS Rapportendatabank

  Deze handreiking en rapportage zijn bedoeld voor medewerkers van Rijkswaterstaat die te maken hebben met conventionele explosieven (CE). De handreiking moet de medewerkers van Rijkswaterstaat ondersteuning...

  12-2007

 9. Goed rivierbeheer, wel zo veilig! : Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) RWS Rapportendatabank

  12-2007

 10. Nederland betaalbaar stiller : van symptoombestrijding naar innovatieve oplossingen : de resultaten van vijf jaar innovatieprogramma geluid. RWS Rapportendatabank

  Het innovatieprogramma geluid. In voeren van nieuwe geluidmaatregelen die een aantrekkelijk alternatief zijn voor geluidschermen, omdat zij leiden tot kostenbesparingen en een betere maatschappelijke acceptatie...

  12-2007