Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Methode bepalen waterstandsverlopen Vecht- en IJsseldelta RWS Rapportendatabank

  In het kader van de Hydraulische Randvoorwaarden 2006 (HR2006) zijn voor de boven- en benedenrivieren waterstandsverlopen bepaald. Voor de meren is door GeoDelft advies uitgebracht. De waterstandsverlopen...

  12-2007

 2. Startnotitie toekomstverkenning Afsluitdijk : naar een toekomstbestendige en duurzame Afsluitdijk RWS Rapportendatabank

  Voorstellen zijn gedaan voor de toekomst (voor de volgende 75 jaar) van de Afsluitdijk. Vier domeinen worden onderscheiden: met deze indeling wordt vrijwel elk relevant terrein van de toekomst van de Afsluitdijk...

  12-2007

 3. Basiskaarten zee- en kustvogels t.b.v. crisismanagement RWS Rapportendatabank

  12-2007

 4. A first validation of BLOOM for species groups RWS Rapportendatabank

  The central question in this report was the validation of the BLOOM-module concerning phytoplankton species composition and biomass. Model runs were executed for the years 1991 till 2003. 2D-simulations...

  12-2007

 5. Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) RWS Rapportendatabank

  De koopkrachteffecten zijn beperkt. In beide varianten is voor 90%-95% van de huishoudens de koopkrachtverschuiving kleiner dan plus of minus 200 euro op jaarbasis. Er treedt een beperkte lastenverschuiving...

  12-2007

 6. Assesment of porous pavement : how to look inside RWS Rapportendatabank

  The Dutch Centre for Transport and Navigation (DVS) and the Danish Road Directorate, Danish Road Institute (DRI) have established cooperation for the period 2004 to 2007 called the DRI-DWW...

  12-2007

 7. DVS op stoom! RWS Rapportendatabank

  De belangrijkste stappen voor het jaar 2008 zijn in dit boekje vertaald in concrete acties, met duidelijke mijlpalen en voor ieder actipunt een trekker. Wie kun je aanspreken voor welke actie van Rijkswaterstaat,...

  12-2007

 8. Deltagootproeven naar de sterkte van keileem : keileem van de Wieringermeerdijk RWS Rapportendatabank

  Langs de Ijsselmeerzijde van de Wieringermeerpolder ligt een dijk met een kern van keileem en een bekleding van natuursteenblokken. In het kader van de veiligheidstoetsing van deze dijk is de bekleding...

  12-2007

 9. In the mirror of a lake : Peipsi and IJsselmeer for mutual references RWS Rapportendatabank

  This book is the outcome of a joint co-operation between Dutch, Estonian and Russian specialists. From 2003 to 2006, they compared two of the largest shallow lakes in Europe with a focus on ecological...

  12-2007

 10. Storm over Nederland 2050 : een weerbare samenleving doorstaat het wassende water : denkconcept

  Als we in 2050 klaar willen zijn voor de uitwassen van een veranderend klimaat met mogelijk stormen als Katrina in het vooruitzicht, moeten we nu beginnen onze samenleving weerbaar te maken. In dit denkconcept...

  12-2007