Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Relatie tussen extreme neerslag en atmosferische circulatie

  2007

 2. Effecten van zandwinning 2007 op de Natura2000-gebieden Voordelta en Noordzeekustzone vanuit het perspectief van de natuurbeschermingswet RWS Rapportendatabank

  Het doel van deze notitie is de effecten die in de MER "winning suppletiezand Noordzee 2007" in de categorie verwaarloosbare effecten waren geplaatst nader te beschouwen. Na de nadere beschouwing...

  2007

 3. Wegwijzer omgevingsvergunning, module IVO : implementatie ICT-voorzieningen omgevingsverguning

  Dit handboek geeft antwoord op vragen over ICT rond de invoering van de omgevingsvergunnning.

  2007

 4. Paleogeografie en veiligheid tegen overstromen : de bruikbaarheid van inzichten in de ontwikkeling van de Nederlandse delta in de laatste 5000 jaar voor het kwantitatief begrenzen van overstromingsmagnitudes en -frequenties RWS Rapportendatabank

  Paleogeografie is de wetenschap van het beschrijven van de landschapsontwikkeling op basis van de opbouw van de ondergrond en de dynamiek van het voormalige landschap. Haar kennis en methodieken kunnen...

  2007

 5. Pakhuis - Glazen huis - Huis van de toekomst : Regie Basisinformatie Rijkswaterstaat : doorpakken voor een degelijke informatievoorziening : overdrachtsdocument RWS Rapportendatabank

  Brochure over het werkveld Basisinformatie binnen Rijkswaterstaat. In het Pakhuis wordt de situatie hoe het was beschreven; in het Glazen huis wordt beschreven wat Regie Basisinformatie heeft bereikt;...

  2007

 6. Waterakkoord Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 2007 RWS Rapportendatabank

  Dit waterakkoord geeft de regeling weer van de aanvoer van water uit het Markermeer naar Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de afvoer van water uit Oostelijk en Zuidelijk Flevoland naar het IJsselmeer/Ketelmeer,...

  2007

 7. Onderzoek naar de effecten op de luchtkwaliteit van NO2 en PM10 op vier locaties (A'dam, R'dam, Utrecht en Den Haag) van de ringwegen met 80 km/u met strikte handhaving RWS Rapportendatabank

  Op de 4 locaties zijn metingen uitgevoerd aan weerszijden van de ringwegen. 2-wekelijks gemiddelde NO2 concentraties en uur-tot-uur PM10 concentraties. De meetperiode "voor" is vanaf...

  2007

 8. Natuurtoets Nijkerkersluis : toetsing in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur RWS Rapportendatabank

  De dijkbekleding rondom de Nijkerkersluis heeft verbetering nodig. Er zijn verschillende werkzaamheden die moeten worden verricht. Er is een natuurtoets uitgevoerd naar de verwachte effecten die deze...

  2007

 9. Monitor Vervlechting 2007 RWS Rapportendatabank

  Om de innovatieve kracht en kennis van de markt optimaal te benutten en efficiencywinst te behalen, start de aanbestedingsprocedure voor de bouwfase steeds vaker voordat de planvormingsfase van projecten...

  2007

 10. Voortgangsrapportage 2007 toekomstagenda milieu : samen werken aan een duurzame ontwikkeling : we willen de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen

  De TM (Toekomstagenda Milieu) richt zich op de modernisering van het milieubeleid, van de instrumenten die worden ingezet om de doelstellingen van het NMP-4 te realiseren. Vanwege voortschrijdend inzicht...

  2007