Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Beleidslijn grote rivieren & inventarisatie ruimtelijke initiatieven RWS Rapportendatabank

  2007

 2. De noordse woelmuis en andere kleine zoogdierensoorten op de Makkumerwaard : inventarisatie, inrichting en beheer RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat is voornemens de spuicapaciteit in de Afsluitdijk te vergroten voor middel van aanleg van extra spuisluizen westelijk van Kornwerderzand. Het zal duidelijk zijn dat het handhaven van de...

  2007

 3. Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied t.b.v. delfstoffenwinning

  2007

 4. Vaststellen ontwerpparameters van GeoCrate RWS Rapportendatabank

  2007

 5. Continuous mixing layer height determination using the LD-40 ceilometer : a feasibility study

  The Kyoto Protocol is an agreement made under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Countries that have ratified this protocol commit to reduce their emissions of carbon dioxide...

  2007

 6. Relatie tussen extreme neerslag en atmosferische circulatie

  2007

 7. Effecten van zandwinning 2007 op de Natura2000-gebieden Voordelta en Noordzeekustzone vanuit het perspectief van de natuurbeschermingswet RWS Rapportendatabank

  Het doel van deze notitie is de effecten die in de MER "winning suppletiezand Noordzee 2007" in de categorie verwaarloosbare effecten waren geplaatst nader te beschouwen. Na de nadere beschouwing...

  2007

 8. Paleogeografie en veiligheid tegen overstromen : de bruikbaarheid van inzichten in de ontwikkeling van de Nederlandse delta in de laatste 5000 jaar voor het kwantitatief begrenzen van overstromingsmagnitudes en -frequenties RWS Rapportendatabank

  Paleogeografie is de wetenschap van het beschrijven van de landschapsontwikkeling op basis van de opbouw van de ondergrond en de dynamiek van het voormalige landschap. Haar kennis en methodieken kunnen...

  2007

 9. Pakhuis - Glazen huis - Huis van de toekomst : Regie Basisinformatie Rijkswaterstaat : doorpakken voor een degelijke informatievoorziening : overdrachtsdocument RWS Rapportendatabank

  Brochure over het werkveld Basisinformatie binnen Rijkswaterstaat. In het Pakhuis wordt de situatie hoe het was beschreven; in het Glazen huis wordt beschreven wat Regie Basisinformatie heeft bereikt;...

  2007

 10. Waterakkoord Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 2007 RWS Rapportendatabank

  Dit waterakkoord geeft de regeling weer van de aanvoer van water uit het Markermeer naar Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de afvoer van water uit Oostelijk en Zuidelijk Flevoland naar het IJsselmeer/Ketelmeer,...

  2007