Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Verg(h)ulde pillen : onderzoek naar de emissie van geneesmiddelen uit ziekenhuizen

  In het onderzoek Verg(h)ulde Pillen wordt de emissie van geneesmiddelen vanuit de ziekenhuizen vastgesteld op basis van literatuurgegevens, verbruiksgegevens bij een drietal ziekenhuizen en metingen bij...

  2007

 2. De Oude Inhoud Methode : karteren met een zo efficiƫnt mogelijk gebruik van de oude vlakinhoud

  Algemeen doel van dit project is een methodeverbetering. Voor een optimale vergelijkbaarheid tussen kaarten uit twee of meer jaren, nodig voor een optimale veranderingsanalyse bij monitoring, is het van...

  2007

 3. Antennes en uw gezondheid : antwoorden op de meest gestelde vragen

  2007

 4. Neem het zekere voor het onzekere : Bijdrage van de SWOV aan de opstelling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2007-2020

  Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is voornemens een Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2007-2020 aan de Tweede Kamer aan te bieden, waarin naar verwachting een nieuwe doelstelling voor 2020 zal...

  2007

 5. Aanmeldingsnotitie voor beoordeling m.e.r.-plicht : dijkversterking Nijkerkersluis

  2007

 6. Het Groene Golf Team voor een snellere verkeersdoorstroming

  Korte samenvatting over het Groene Golf Team, die zich bezighoudt met het analyseren van verkeersregelinstallaties op doorgaande wegen en zonodig een advies uitbrengt voor een verbeterde verkeersdoorstroming....

  2007

 7. Instandhoudingsplan Water IJsselmeergebied : 2003-2007

  2007

 8. Digispectie handleiding : installatie en gebruik DigiSpectie

  Het project DigiSpectie is onderdeel van het onderzoeksprogramma VIW (Verbetering Inspecties Waterkeringen) en heeft als doel het eenduidig digitaal vastleggen van visuele waarnemingen bij inspecties....

  2007

 9. Publicaties Rijkswaterstaat Bouwdienst 2006 -

  Overzicht van het werk van de nieuwe Rijkswaterstaat Bouwdienst, dat gepubliceerd is in nationale en internationale vakliteratuur.

  2007

 10. Verkeersveiligheidsconsequenties van toelating van de Segway tot de openbare weg : advies aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

  Onderzoek waarin naar de consequenties voor de verkeersveiligheid wordt gekeken, wanneer de Segway tot de openbare weg zou worden toegelaten. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, een praktijkproef,...

  2007