Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Een kwantitatieve vergelijking van MetCast en Cinesat forecasts

  2007

 2. Evaluatie TELI : evaluatie van de subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens

  2007

 3. Inventory wave data for model calibration : inventory of available measuremerit data around the North Sea for validation of wave models in shallow areas of the North Sea

  2007

 4. Op weg naar een KNMI voor de Noordzee

  2007

 5. Audit Generic Ecological Model, GEM : beoordeling generiek ecologisch model, GEM

  The Generic Ecological Model (GEM) has been developed by WL Delft Hydraulucs. The biogeochemical model is used to simulate aquatic systems in a dynamic manner. The model has been applied to a variety of...

  2007

 6. Ontwikkeling van de Wadden voor natuur en mens : deel 4 van de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee, tekst na parlementaire instemming : Derde Nota Waddenzee : deel 4 : tekst na parlementaire instemming

  In deze nota is het rijksbeleid voor de Waddenzee voor de komende tien jaar vastgelegd. Dit beleid is gericht op de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en behoud van...

  2007

 7. Nota van toelichting bij deel 4 van de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee : Derde Nota Waddenzee : deel 4 : nota van toelichting

  Deze nota van toelichting heeft tot doel om de beleidsbeslissingen en de achtergronden daarvan te verduidelijken. De toelichting maakt in juridische zin geen onderdeel uit van de pkb.

  2007

 8. Nanodeeltjes in water

  De komende jaren krijgen we steeds vaker te maken met nanotechnologie. Nanodeeltjes bieden nieuwe mogelijkheden, omdat ze klein zijn. Nanotechnologie wordt nu al gebruikt in bijvoorbeeld autolak, autobanden,...

  2007

 9. Drinkwateraspecten en de Kaderrichtlijn Water : bescherming van drinkwater uit oppervlaktewater

  De gevolgen van de invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de bescherming van drinkwaterbronnen in Nederland worden in kaart gebracht. De consequenties van de nieuwe richtlijn en de doorwerking...

  2007

 10. Towards liveable cities and towns : guidance for sustainable urban management : Op weg naar leefbare steden : een handreiking voor duurzame stedelijke kwaliteit [Engelse vertaling]

  Overview of the tools, techniques and existing good practices which local authorities can make use of to effectively tackle the challenges for sustainable urban management. Information, which builds on...

  2007