Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Aanmeldingsnotitie voor beoordeling m.e.r.-plicht : dijkversterking Nijkerkersluis RWS Rapportendatabank

  2007

 2. Het Groene Golf Team voor een snellere verkeersdoorstroming RWS Rapportendatabank

  Korte samenvatting over het Groene Golf Team, die zich bezighoudt met het analyseren van verkeersregelinstallaties op doorgaande wegen en zonodig een advies uitbrengt voor een verbeterde verkeersdoorstroming....

  2007

 3. Instandhoudingsplan Water IJsselmeergebied : 2003-2007 RWS Rapportendatabank

  2007

 4. Digispectie handleiding : installatie en gebruik DigiSpectie RWS Rapportendatabank

  Het project DigiSpectie is onderdeel van het onderzoeksprogramma VIW (Verbetering Inspecties Waterkeringen) en heeft als doel het eenduidig digitaal vastleggen van visuele waarnemingen bij inspecties....

  2007

 5. Publicaties Rijkswaterstaat Bouwdienst 2006 - RWS Rapportendatabank

  Overzicht van het werk van de nieuwe Rijkswaterstaat Bouwdienst, dat gepubliceerd is in nationale en internationale vakliteratuur.

  2007

 6. Verkeersveiligheidsconsequenties van toelating van de Segway tot de openbare weg : advies aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Rapportendatabank

  Onderzoek waarin naar de consequenties voor de verkeersveiligheid wordt gekeken, wanneer de Segway tot de openbare weg zou worden toegelaten. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, een praktijkproef,...

  2007

 7. Inventarisatie groot zeegras in de Grevelingen : situatie 2007 RWS Rapportendatabank

  De inventarisatie had tot doel om Zostera marina (Groot Zeegras) op de ondiepe delen (0-2 m diepte) van de Grevelingen te zoeken. Het veldwerk werd uitgevoerd in de periode 07-08- 2007 tot en met 21-08-2007...

  2007

 8. Technical Exchange on Professional Capacity Building : Meeting proceedings RWS Rapportendatabank

  This exchange was designed as a structured, formal exchange to elicit more detailed information on the following areas common to PCB and KM programs: -What strategies and tools define the effective practice...

  2007

 9. Local water management in (Semi-) arid irrigated areas : institutionalising participation of water users in system operation, maintenance, development and financing : proceedings 9th Netherlands National ICID symposium Arnhem, the Netherlands, 25 March 2004 RWS Rapportendatabank

  2007

 10. Stroomlijn : samen voor één rivierbeheer : Mijlpaal 2007: de uniforme aanpak samengevat RWS Rapportendatabank

  2007