Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Verg(h)ulde pillen : onderzoek naar de emissie van geneesmiddelen uit ziekenhuizen RWS Rapportendatabank

  In het onderzoek Verg(h)ulde Pillen wordt de emissie van geneesmiddelen vanuit de ziekenhuizen vastgesteld op basis van literatuurgegevens, verbruiksgegevens bij een drietal ziekenhuizen en metingen bij...

  2007

 2. De Oude Inhoud Methode : karteren met een zo efficiƫnt mogelijk gebruik van de oude vlakinhoud RWS Rapportendatabank

  Algemeen doel van dit project is een methodeverbetering. Voor een optimale vergelijkbaarheid tussen kaarten uit twee of meer jaren, nodig voor een optimale veranderingsanalyse bij monitoring, is het van...

  2007

 3. Antennes en uw gezondheid : antwoorden op de meest gestelde vragen

  2007

 4. Aanmeldingsnotitie voor beoordeling m.e.r.-plicht : dijkversterking Nijkerkersluis RWS Rapportendatabank

  2007

 5. Het Groene Golf Team voor een snellere verkeersdoorstroming RWS Rapportendatabank

  Korte samenvatting over het Groene Golf Team, die zich bezighoudt met het analyseren van verkeersregelinstallaties op doorgaande wegen en zonodig een advies uitbrengt voor een verbeterde verkeersdoorstroming....

  2007

 6. Instandhoudingsplan Water IJsselmeergebied : 2003-2007 RWS Rapportendatabank

  2007

 7. Digispectie handleiding : installatie en gebruik DigiSpectie RWS Rapportendatabank

  Het project DigiSpectie is onderdeel van het onderzoeksprogramma VIW (Verbetering Inspecties Waterkeringen) en heeft als doel het eenduidig digitaal vastleggen van visuele waarnemingen bij inspecties....

  2007

 8. Publicaties Rijkswaterstaat Bouwdienst 2006 - RWS Rapportendatabank

  Overzicht van het werk van de nieuwe Rijkswaterstaat Bouwdienst, dat gepubliceerd is in nationale en internationale vakliteratuur.

  2007

 9. Verkeersveiligheidsconsequenties van toelating van de Segway tot de openbare weg : advies aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Rapportendatabank

  Onderzoek waarin naar de consequenties voor de verkeersveiligheid wordt gekeken, wanneer de Segway tot de openbare weg zou worden toegelaten. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, een praktijkproef,...

  2007

 10. Inventarisatie groot zeegras in de Grevelingen : situatie 2007 RWS Rapportendatabank

  De inventarisatie had tot doel om Zostera marina (Groot Zeegras) op de ondiepe delen (0-2 m diepte) van de Grevelingen te zoeken. Het veldwerk werd uitgevoerd in de periode 07-08- 2007 tot en met 21-08-2007...

  2007