Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Evaluatie verstedelijking VINEX 1995 tot 2005 : eindrapport

  Hoofdpunten van de evaluatie: 1. De woningbouwopgave, zoals die in de Vinex-convenanten opgenomen is, is op landelijk niveau gehaald. 2. Wonen en werken meer op dezelfde locatie gebundeld zijn dan in de...

  2007

 2. Informatievoorziening hoogwaterveiligheid : advies voor de inrichting van de informatievoorziening rond hoogwaterveiligheid

  Voor een beoordeling van de hoogwaterveiligheid van de rivieren is het noodzakelijk te beschikken over een goede beschrijving van zowel de geometrie (hoogteligging winterbed en zomerbed, kades etc) als...

  2007

 3. Briefadvies over de programma-aanpak van de Nota Ruimte

  Gekeken is naar verdere ontwikkeling van de programma-aanpak. Daarbij is een korte evaluatie gemaakt van de (toepassing van) het instrument programma-aanpak uit de Nota Ruimte in de huidige vier gebieden:...

  2007

 4. Design of an Access Control Model for River Information Services : thesis

  The objective of this thesis is to make recommendations which type of Access Control model fits the concept of River Information Services best, hereby taking into account the form of collaboration and...

  2007

 5. Ontwikkelingen in de aquatische ecologie van het Zwarte Meer

  In vergelijking met de andere randmeren heeft de aquatische ecologie van het Zwarte Meer bij Rijkswaterstaat de laatste de laatste decennia weinig aandacht gekregen, er is nog geen gedegen ecologische...

  2007

 6. Wijziging Wet geluidhinder [informatieblad] : publ. van het Ministerie van VROM

  Brochure over de op 1 januari 2007 gewijzigde Wet geluidhinder (Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid).

  2007

 7. Reiswijzer marktpartijen & gebiedsontwikkeling : een praktische routebeschrijving : Reiswijzer marktpartijen en gebiedsontwikkeling : een praktische routebeschrijving

  De Reiswijzer is een routebeschrijving langs de verschillende mogelijkheden om marktpartijen te betrekken bij gebiedsontwikkeling. Inzicht wordt gegeven in de selectie van private partners en hoe om te...

  2007

 8. Automated discrimination of precipitation type using the FD12P present weather sensor : evaluation and opportunities

  Automation of visual observations: The Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) operates the Vaisala FD12P present weather sensor for observations of visibility, precipitation type, intensity...

  2007

 9. Mistdetectie en signalering : programma gevaarlijk weer : project verwachtingen voor mist en lage stratus

  2007

 10. Site specific hazard estimates for the NUON energy plant in the Eemshaven

  2007