Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Hindcast tidal inlet Eastern Scheldt : storms December 2001 and December 2003 : final report

  20-12-2007

 2. Verslag ontwerpproces Water - Ruimte 2010-2100

  Geeft een terugblik op de samenwerking tussen Bouwdienst/Rijkswaterstaat, WINN, TNO en West8 en de experts van verschillende kennisinstituten die betrokken zijn bij bet maken van een kaart te maken...

  20-12-2007

 3. De effecten van beheer op wegbermvegetaties : resultaten van langjarig onderzoek naar vijf maairegimes en naar mantel- en zoombeheer

  Op veel plaatsen in wegbermen bestaat het beheer uit tweemaal maaien, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. De veronderstelling dat dit verschralingsbeheer zou leiden tot hogere floristische...

  20-12-2007

 4. Ecologische kennis op peil : randvoorwaarden voor soorten in de Rijn-Maasmonding : eindrapport

  Dit project geeft inzicht in wat voor de waterbeheerder, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, belangrijke habitattypen en soorten of soortgroepen zijn en of hierover voldoende kennis en informatie beschikbaar...

  21-12-2007

 5. Veiligheidsbalans 2007

  In de Veiligheidsbalans 2007 zijn overzichtelijk de kerngegevens van 2007 op het gebied van beveiliging en operationele, technische en sociale veiligheid van verkeer, vervoer ter land, ter zee en in de...

  27-12-2007