Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2007

 1. Buitenlandse gidsen voor visuele inspectie

  Het project "Buitenlandse gidsen voor visuele inspectie" is onderdeel van het onderzoeksprogramma Verbetering Inspecties Waterkeringen (VIW) en heeft als doel een overzicht te geven van het gebruik...

  2007

 2. Vleessector van de haak gevallen : onderzoek naar de implementatie van milieumaatregelen in de vleesindustrie

  Uit dit inspectieonderzoek blijkt dat 75% van de onderzochte bedrijven nog niet alle voorzieningen heeft getroffen die als best bestaande techniek (BBT) kunnen worden gezien. Vooral het ontbreken van een...

  2007

 3. Jaarverslag 2006 depot IJsseloog

  Informatie wordt gegeven over het beheer van het baggerspeciedepot IJsseloog. Beschreven worden de resultaten en bijzonderheden van de exploitatie en het beheer. Gepresenteerd worden de resultaten van...

  2007

 4. Grip op kwaliteit visuele waarnemingen

  Het project "Grip op kwaliteit visuele waarnemingen" is onderdeel van het onderzoeksprogramma "Verbetering Inspecties Waterkeringen"(VIW) en heeft als doel een systematiek te bieden...

  2007

 5. 1993-2007 : Adviesdienst Verkeer en Vervoer

  Boek dat in het teken staat van het afscheid van de AVV. Diverse herinneringen zijn verzameld in dit unieke boek. DWW en AVV vormen de nieuwe organisatie Dienst Verkeer en Scheepvaart, gevestigd in Delft....

  2007

 6. Modelling of Birch pollen concentrations using an atmospheric transport model

  2007

 7. Meerijden langs WiU (GO) A2 West-Ring Eindhoven Kwalitatief marktonderzoek

  RWS maakt een inhaalslag op het gebied van achterstallig onderhoud aan snelwegen in Nederland en besteedt veel aandacht aan de perceptie van de weggebruiker. Dit onderzoek in samenwerking met Blick marktonderzoek...

  2007

 8. Notitie participatie en inspraak in milieu- en ruimtelijk ordeningsbeleid en -wetgeving

  Notitie die ingaat op de manier waarop inspraak en burgerparticipatie zich de afgelopen jaren binnen het beleid bij VROM hebben ontwikkeld en hoe een aantal recente ontwikkelingen, waaronder het wetsvoorstel...

  2007

 9. Partner in innovatie : innovatie test centrum

  2007

 10. Evaluatie verstedelijking VINEX 1995 tot 2005 : eindrapport

  Hoofdpunten van de evaluatie: 1. De woningbouwopgave, zoals die in de Vinex-convenanten opgenomen is, is op landelijk niveau gehaald. 2. Wonen en werken meer op dezelfde locatie gebundeld zijn dan in de...

  2007