Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Op weg naar nieuwe verhoudingen tussen bouw en overheid : twee werelden, twee culturen RWS Rapportendatabank

  Ruim vier jaar na de geruchtmakende uitzending van het televiesieprogramma Zembla zijn de naweeën van de bouwaffaire nog altijd voelbaar. Het imago van de sector is niet zoals gewenst, de verhoudingen...

  2006

 2. Beschrijving doorzicht Markermeer : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 3. Handreiking MEP/GEP : handreiking voor vaststellen van status, ecologische doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten voor niet-natuurlijke wateren RWS Rapportendatabank

  De Handreiking MEP/GEP beoogt: ? hulp te bieden aan de waterbeheerder bij het afleiden van ecologische doelen en het samenstellen van een haalbaar pakket aan maatregelen voor sterk veranderde en kunstmatige...

  2006

 4. Statistische validatie ecotopenkaarten Westerschelde RWS Rapportendatabank

  Door Rijkswaterstaat zijn voor de situatie in 1996, 2001 en 2004 ecotopenkaarten vervaardigd van afzonderlijk het zoute (mariene) en het brakke deel van de Westerschelde. De gebieden zijn daarbij op basis...

  2006

 5. Effect van maatregelen op gebruiksfuncties in de zuidwestelijke Delta RWS Rapportendatabank

  Om de huidige problemen in de Deltawateren te verminderen hebben de Provinciale Staten van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland als streefbeeld voor de zuidwestelijke Delta een terugkeer naar meer estuariene...

  2006

 6. Emissiebeheerplan IJsselmeergebied : 2006 tot en met 2009 RWS Rapportendatabank

  2006

 7. Om het zuivere water... : Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 1920-2005 RWS Rapportendatabank

  Bij de beschrijving van de geschiedenis van het RIZA is gekozen voor de bedrijfshistorische invalshoek, waarbij vooral aandacht is besteed aan de missie en taken van het instituut, de wijze waarop de...

  2006

 8. Waarschuwingsdienst dijken IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 9. Wegaanpassingsbesluit bufferstrook A12 : Prins Clausplein - Voorburg : inrichten vluchtstrook als bufferstrook in het kader van de Spoedwet wegverbreding RWS Rapportendatabank

  2006

 10. Kleine kroniek van het BAS RWS Rapportendatabank

  In dit document wordt een beknopt overzicht gegeven van de meer recente geschiedenis van het BAS en de koers die met de workshops is ingezet. Het document doet tevens verslag van de uitkomsten van het...

  2006