Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Natuurlijke referenties voor het IJsselmeergebied : onderzoek naar Estse referenties en monitoringsstrategieën ten behoeve van KRW-doelen : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied

  2006

 2. Milieueffectrapportage van plannen

  Per 29 september 2006 bestaan er in de Nederlandse wetgeving twee soorten milieueffectrapportage: één voor projecten en één voor plannen van de overheid. Dit informatieblad behandelt de achtergrond,...

  2006

 3. Welkom op de kanalen in Noord-Brabant en Midden-Limburg: informatiefolder voor de beroepsvaart en de recreatievaart : de bediening op de Zuid-Willemsvaart, Markkanaal, Wilhelminakanaal, Amertak, Oude Maasje, Zuiderkanaal, Kanaal Wessem-Nederweert

  Bevat een overzicht van de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen en sluizen. Geeft onder ander informatie over de bedieningstijden van de sluizen in Noord-Brabant.

  2006

 4. Morfologische kaarten Loswal Noord

  Kaarten Loswal Noord incl. lodingen en verschilkaarten

  2006

 5. Hydromorfologische ingrepen IJsselmeergebied onomkeerbaar? : achtergronddocument : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied

  2006

 6. Handreiking milieueffectrapportage van plannen (planmer) : Europese richtlijn milieubeoordeling van plannen Implementatie in Wet milieubeheer & Besluit m.e.r. 1994

  Handreiking voor de toepassing van planmer (de nieuwe naam voor de Strategische milieubeoordeling) in de praktijk., bestaande uit drie delen. In deel 1 worden de wettelijke verplichtingen toegelicht als...

  2006

 7. Werk in de wijk : economische impulsen in de stedelijke vernieuwing

  Stedelijke vernieuwing is bouwen aan de stad. Daarbij gaat het niet alleen om sociale en fysieke ontwikkeling, maar net zo goed om het versterken van de economie. Welke kansen zijn er voor wijken en voor...

  2006

 8. Tussen droom en daad : publieksgericht netwerkmanagement op de rijkswegen van Noord-Holland

  In de nieuwe werkwijze van Rijkswaterstaat Noord Holland is het sleutelbegrip: publieksgericht netwerkmanagement. De wegen benaderen als een netwerk, met de vraag: hoe leiden we het verkeer zo snel en...

  2006

 9. Voorlopige aanwijzing : achtergronddocument : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied

  2006

 10. Met groen meer stad : nieuwe impulsen voor stedelijke groen

  Het Ministerie van VROM dringt erop aan om ongeveer veertig procent van de woningbouwopgave binnen bestaand stedelijk gebied te realiseren. De waardering van mensen voor de kwaliteit van de stad hangt...

  2006