Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Effect van maatregelen op gebruiksfuncties in de zuidwestelijke Delta RWS Rapportendatabank

  Om de huidige problemen in de Deltawateren te verminderen hebben de Provinciale Staten van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland als streefbeeld voor de zuidwestelijke Delta een terugkeer naar meer estuariene...

  2006

 2. Emissiebeheerplan IJsselmeergebied : 2006 tot en met 2009 RWS Rapportendatabank

  2006

 3. Om het zuivere water... : Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 1920-2005 RWS Rapportendatabank

  Bij de beschrijving van de geschiedenis van het RIZA is gekozen voor de bedrijfshistorische invalshoek, waarbij vooral aandacht is besteed aan de missie en taken van het instituut, de wijze waarop de...

  2006

 4. Waarschuwingsdienst dijken IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 5. Wegaanpassingsbesluit bufferstrook A12 : Prins Clausplein - Voorburg : inrichten vluchtstrook als bufferstrook in het kader van de Spoedwet wegverbreding RWS Rapportendatabank

  2006

 6. Kleine kroniek van het BAS RWS Rapportendatabank

  In dit document wordt een beknopt overzicht gegeven van de meer recente geschiedenis van het BAS en de koers die met de workshops is ingezet. Het document doet tevens verslag van de uitkomsten van het...

  2006

 7. Ontwerp-geluidsplan bufferstrook A12 : Prins Clausplein - Voorburg : in het kader van de Spoedwet wegverbreding RWS Rapportendatabank

  2006

 8. Comparison of different methods for the determination of sunshine duration

  In this study, the quality of sunshine duration (SD) measurements in the Netherlands is studied. Roughly speaking, sunshine duration is defined as the time during which the sun is visible and it is usually...

  2006

 9. Slib in het Markermeer : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 10. Hydromorfologie in Nederland : pilot hydromorfologische parameters Kaderrichtlijn Water RWS Rapportendatabank

  Op basis van de landelijke richtlijnen monitoring oppervlaktewater is in deze pilot uitgezocht hoe de opgestelde hydromorfologische parameters in de praktijk te bepalen zijn, door deze op een 17-tal waterlichamen...

  2006