Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Kwaliteitplan-nat : onderzoek naar de kwaliteit van natte planstudies

  Dit rapport is een vervolg op het rapport ?Kwaliteitplan ? onderzoek naar de kwaliteit van planstudies? (DWW/TMC 2005). Er wordt in dit rapport specifiek ingezoomd op de kwaliteit van natte planstudies....

  2006

 2. Veiligheid en ruimtelijke kwaliteit: een mooie verbintenis voor eeuwig? : verslag van de conferentie ruimtelijke kwaliteit: een mooie verbintenis voor eeuwig? : gehouden op 9 februari 2006 in het Watermuseum te Arnhem

  2006

 3. Streefbeelden en beheer Nvo's Spaarnwoude en Zuiderpolder NZK : aangepaste streefbeelden en handreikingen voor beheer

  De filosofie voor het bevorderen van natuur in het Noordzeekanaalgebied werd in 1997 gepresenteerd in de brochure ?Brak is de Basis?. In 1996 realiseerde RWS-DNH aan het Noordzeekanaal de natuurvriendelijke...

  2006

 4. Onderzoek VROM-regelgeving gemeente Jacobswoude : Gemeenterapport Jacobswoude

  In het kader van de verlening van bouwvergunningen is geen beleid vastgesteld voor de preventieve toets aan het Bouwbesluit. De gemeente beschikt niet over een vastgesteld uitvoeringsprogramma voor de...

  2006

 5. Changes in extreme weather in Africa under global warming

  2006

 6. Conceptrapportage onderzoek gemeente Oud-Beijerland : Gemeenterapport Oud-Beijerland

  De gemeente Oud-Beijerland heeft voor de behandeling van gebruiksvergunningen en de welstandtoets beleid ontwikkeld. In aanvulling hierop is het noodzakelijk dat de gemeente beleid ontwikkeld voor de preventieve...

  2006

 7. Nota ruimte: uitvoeringsagenda ruimte 2006

  Een overzicht van de voortgang en de stand van zaken van de uitvoering van het nationaal ruimtelijk beleid. Waar dat nodig is, geeft deze Uitvoeringsagenda een extra impuls aan de uitvoering van dat nationaal...

  2006

 8. Water in beeld; Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland

  Water in Beeld 2006 is opgesteld door een samenwerkingsverband van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Opdrachtgever...

  2006

 9. Stand van zaken Optimaal Deportbeheer RWS

  2006

 10. Betuweroute Voortgangsrapportage 19 : 2e helft 2005

  Voortgangsrapportage in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. Beschrijft (de veranderingen in) de omgeving van het project, de voortgang en de projectbeheersing. Aan de orde komen o.a. algemene...

  2006