Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Tussen droom en daad : publieksgericht netwerkmanagement op de rijkswegen van Noord-Holland RWS Rapportendatabank

  In de nieuwe werkwijze van Rijkswaterstaat Noord Holland is het sleutelbegrip: publieksgericht netwerkmanagement. De wegen benaderen als een netwerk, met de vraag: hoe leiden we het verkeer zo snel en...

  2006

 2. Voorlopige aanwijzing : achtergronddocument : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 3. Floristisch meetnet zoete rijkswateren 2005 : uitwerking derde ronde Maas RWS Rapportendatabank

  Behandelt de resultaten van het Floristisch Meetnet Oevers Zoete Rijkswateren na de derde ronde langs de Maas. Het meetnet wordt uitgevoerd met als doel trends in floristische kwaliteit en milieukwaliteit...

  2006

 4. Preprints of the 11th IFAC Sysmposium on Control in Transportation Systems : Delft, The Netherlands, August 29-30-31, 2006 RWS Rapportendatabank

  Contains papers on traffic control on highways, ramps and at intersections, road traffic monitoring, traffic flow modeling, control of railways, waterways and air traffic, and vehicle control. Goals...

  2006

 5. Indeling IJsselmeergebied in waterlichamen : achtergronddocument : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water RWS Rapportendatabank

  2006

 6. Profiel van de spitsrijder : wie rijdt er in de spits? RWS Rapportendatabank

  Om de doorstroming van het verkeer in Nederland te bevorderen is het belangrijk dat de maatregelen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zo goed mogelijk zijn afgestemd op de weggebruikers. Hiervoor...

  2006

 7. Risico-analyse KRW IJsselmeergebied : achtergronddocument : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 8. Quick scan slibproblematiek Markermeer en Gooi- en Eemmeer : deel 1: samenvattende rapportage : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 9. Voorstel MEP en GEP IJsselmeer afgestemd op de VHR : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  natuurbeheer vogel-en habitatrichtlijn

  2006

 10. Basisinformatie KRW-doelen Markermeer, economische analyse : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006