Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Indeling IJsselmeergebied in waterlichamen : achtergronddocument : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water RWS Rapportendatabank

  2006

 2. Profiel van de spitsrijder : wie rijdt er in de spits? RWS Rapportendatabank

  Om de doorstroming van het verkeer in Nederland te bevorderen is het belangrijk dat de maatregelen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zo goed mogelijk zijn afgestemd op de weggebruikers. Hiervoor...

  2006

 3. Risico-analyse KRW IJsselmeergebied : achtergronddocument : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 4. Quick scan slibproblematiek Markermeer en Gooi- en Eemmeer : deel 1: samenvattende rapportage : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 5. Voorstel MEP en GEP IJsselmeer afgestemd op de VHR : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  natuurbeheer vogel-en habitatrichtlijn

  2006

 6. Basisinformatie KRW-doelen Markermeer, economische analyse : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 7. Op weg naar nieuwe verhoudingen tussen bouw en overheid : twee werelden, twee culturen RWS Rapportendatabank

  Ruim vier jaar na de geruchtmakende uitzending van het televiesieprogramma Zembla zijn de naweeën van de bouwaffaire nog altijd voelbaar. Het imago van de sector is niet zoals gewenst, de verhoudingen...

  2006

 8. Beschrijving doorzicht Markermeer : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 9. Handreiking MEP/GEP : handreiking voor vaststellen van status, ecologische doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten voor niet-natuurlijke wateren RWS Rapportendatabank

  De Handreiking MEP/GEP beoogt: ? hulp te bieden aan de waterbeheerder bij het afleiden van ecologische doelen en het samenstellen van een haalbaar pakket aan maatregelen voor sterk veranderde en kunstmatige...

  2006

 10. Statistische validatie ecotopenkaarten Westerschelde RWS Rapportendatabank

  Door Rijkswaterstaat zijn voor de situatie in 1996, 2001 en 2004 ecotopenkaarten vervaardigd van afzonderlijk het zoute (mariene) en het brakke deel van de Westerschelde. De gebieden zijn daarbij op basis...

  2006