Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Nota ruimte: uitvoeringsagenda ruimte 2006 RWS Rapportendatabank

  Een overzicht van de voortgang en de stand van zaken van de uitvoering van het nationaal ruimtelijk beleid. Waar dat nodig is, geeft deze Uitvoeringsagenda een extra impuls aan de uitvoering van dat nationaal...

  2006

 2. Water in beeld; Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland RWS Rapportendatabank

  Water in Beeld 2006 is opgesteld door een samenwerkingsverband van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Opdrachtgever...

  2006

 3. Stand van zaken Optimaal Deportbeheer RWS RWS Rapportendatabank

  2006

 4. Betuweroute Voortgangsrapportage 19 : 2e helft 2005 RWS Rapportendatabank

  Voortgangsrapportage in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. Beschrijft (de veranderingen in) de omgeving van het project, de voortgang en de projectbeheersing. Aan de orde komen o.a. algemene...

  2006

 5. Natuurlijke referenties voor het IJsselmeergebied : onderzoek naar Estse referenties en monitoringsstrategieën ten behoeve van KRW-doelen : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 6. Milieueffectrapportage van plannen

  Per 29 september 2006 bestaan er in de Nederlandse wetgeving twee soorten milieueffectrapportage: één voor projecten en één voor plannen van de overheid. Dit informatieblad behandelt de achtergrond,...

  2006

 7. Welkom op de kanalen in Noord-Brabant en Midden-Limburg: informatiefolder voor de beroepsvaart en de recreatievaart : de bediening op de Zuid-Willemsvaart, Markkanaal, Wilhelminakanaal, Amertak, Oude Maasje, Zuiderkanaal, Kanaal Wessem-Nederweert RWS Rapportendatabank

  Bevat een overzicht van de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen en sluizen. Geeft onder ander informatie over de bedieningstijden van de sluizen in Noord-Brabant.

  2006

 8. Morfologische kaarten Loswal Noord RWS Rapportendatabank

  Kaarten Loswal Noord incl. lodingen en verschilkaarten

  2006

 9. Hydromorfologische ingrepen IJsselmeergebied onomkeerbaar? : achtergronddocument : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 10. Handreiking milieueffectrapportage van plannen (planmer) : Europese richtlijn milieubeoordeling van plannen Implementatie in Wet milieubeheer & Besluit m.e.r. 1994 RWS Rapportendatabank

  Handreiking voor de toepassing van planmer (de nieuwe naam voor de Strategische milieubeoordeling) in de praktijk., bestaande uit drie delen. In deel 1 worden de wettelijke verplichtingen toegelicht als...

  2006