Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Verondiepen waterbodem, westzijde van IJsseloog

  2006

 2. Weg met rafeling

  De gemiddelde levensduur van ZOAB bedraagt momenteel 11,8 jaar voor de rechter rijstrook en 16 jaar voor de linker rijstrook. Soms gaat ZOAB beduidend korter mee. Het schadebeeld dat einde...

  2006

 3. Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie : Eindrapportage Commissie Van Laarhoven

  De logistieke toppositie van Nederland is de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Onderzoekt of en hoe innovatie in de supply chain de Nederlandse economische bedrijvigheid kan versterken. Geeft...

  2006

 4. effectievere overheid door één loket : oplossing voor de concernproblematiek van Gasunie : samenvatting

  Resultaten van het onderzoek naar een integrale benadering van vergunningverlening en toezicht bij de NV Nederlandse Gasunie in Groningen (Gasunie pilot II).

  2006

 5. Verdichten van asfaltproefstukken. Wat te doen met (ultra-)dunne deklagen?

  Binnen Europa bestaat een grote variatie in materialen, asfaltmengsels en proefstukvervaardigingsmethoden. Verder wijken eigenschappen van een materiaal vervaardigd in het lab (willekeurige...

  2006

 6. Op weg naar GEP's voor het IJsselmeergebied : inventarisatie bestaande en voorgenomen maatregelen : beschrijving situatie 2015 bij autonome ontwikkeling : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied

  2006

 7. effectievere overheid door één loket : oplossing voor de concernproblematiek van Gasunie : eindrapportage

  Resultaten van het onderzoek naar een integrale benadering van vergunningverlening en toezicht bij de NV Nederlandse Gasunie in Groningen (Gasunie pilot II).

  2006

 8. Veiligheid en gezondheid op recreatieterreinen : resultaten van een onderzoek bij 25 campings in Zeeland en Zuid-Holland

  In augustus en september 2006 heeft de VROM-Inspectie Zuid-West (VI-ZW) een onderzoek uitgevoerd bij 25 grote campings in Zuid-Holland en Zeeland. Doel was om een beeld te krijgen van de naleving van de...

  2006

 9. Onderzoek VROM regelgeving gemeente Alkemade : Gemeenterapport Alkemade

  De gemeente Alkemade is een gemeente in ontwikkeling met ambities op het terrein van wonen, werken en recreatie en richt zich op het behoud van de diversiteit aan landschappen. Uit het onderzoek blijkt...

  2006

 10. Eindrapport gemeenteonderzoek gemeente Hellevoetsluis : Gemeenterapport Hellevoetsluis

  De gemeente Hellevoetsluis heeft een groot aantal verbeteringen en veranderingen doorgevoerd sinds het laatste VI onderzoek in 2002. De behandeling van bouw- en sloopvergunningen is sterk verbeterd t.o.v....

  2006