Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Op weg naar een GEP voor het Markermeer : pilotstudie hydromorfologische ingrepen : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 2. Verondiepen waterbodem, westzijde van IJsseloog RWS Rapportendatabank

  2006

 3. Weg met rafeling RWS Rapportendatabank

  De gemiddelde levensduur van ZOAB bedraagt momenteel 11,8 jaar voor de rechter rijstrook en 16 jaar voor de linker rijstrook. Soms gaat ZOAB beduidend korter mee. Het schadebeeld dat einde...

  2006

 4. Verdichten van asfaltproefstukken. Wat te doen met (ultra-)dunne deklagen? RWS Rapportendatabank

  Binnen Europa bestaat een grote variatie in materialen, asfaltmengsels en proefstukvervaardigingsmethoden. Verder wijken eigenschappen van een materiaal vervaardigd in het lab (willekeurige...

  2006

 5. Op weg naar GEP's voor het IJsselmeergebied : inventarisatie bestaande en voorgenomen maatregelen : beschrijving situatie 2015 bij autonome ontwikkeling : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  2006

 6. Kwaliteitplan-nat : onderzoek naar de kwaliteit van natte planstudies RWS Rapportendatabank

  Dit rapport is een vervolg op het rapport ?Kwaliteitplan ? onderzoek naar de kwaliteit van planstudies? (DWW/TMC 2005). Er wordt in dit rapport specifiek ingezoomd op de kwaliteit van natte planstudies....

  2006

 7. Veiligheid en ruimtelijke kwaliteit: een mooie verbintenis voor eeuwig? : verslag van de conferentie ruimtelijke kwaliteit: een mooie verbintenis voor eeuwig? : gehouden op 9 februari 2006 in het Watermuseum te Arnhem RWS Rapportendatabank

  2006

 8. Streefbeelden en beheer Nvo's Spaarnwoude en Zuiderpolder NZK : aangepaste streefbeelden en handreikingen voor beheer RWS Rapportendatabank

  De filosofie voor het bevorderen van natuur in het Noordzeekanaalgebied werd in 1997 gepresenteerd in de brochure ?Brak is de Basis?. In 1996 realiseerde RWS-DNH aan het Noordzeekanaal de natuurvriendelijke...

  2006

 9. Changes in extreme weather in Africa under global warming

  2006

 10. Water in beeld; Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland RWS Rapportendatabank

  Water in Beeld 2006 is opgesteld door een samenwerkingsverband van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Opdrachtgever...

  2006