Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Ecologische kennis Rijn-Maasmonding op peil : deelproject : eisen van soorten in beeld

  22-12-2006

 2. Voorverkenning kosten en effecten KRW voor het Nederlandse bedrijfsleven

  Drie scenario's met verschillende varianten van de watermaatregelen die Nederland moet gaan hanteren. Afhankelijk van de keuze uit deze maatregelen, kan Nederland de effecten van de Europese Kaderrichtlijn...

  27-12-2006

 3. Koppeling CSM – ZUNO : modelinvoer en DDHOR : definitief

  In het kader van het project Atlantis van RIKZ is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om de voorspelling van stormvloeden ten behoeve van de stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) te verbeteren. SVSD...

  27-12-2006