Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Hinderen snelwegen de wandelaar? : een mogelijke uitwerking van de wandelnota (Duyvendak) voor RWS

  Wandelen is de grootste recreatieactiviteit van Nederland. Bijna iedereen maakt van tijd tot tijd een ommetje. Tegelijkertijd nemen echter de mogelijkheden hiervoor steeds verder af: de...

  21-12-2006

 2. Aanbevelingen en leerervaringen pilot Oosterschelde

  21-12-2006

 3. Veiligheidszorg bij vervoerders van gevaarlijke stoffen over de weg en in de binnenvaart : onderzoeksmatige voorbereiding van een pilotproject

  Onderzoek naar risico’s, ongevaloorzaken, markt- en bedrijfskenmerken, veiligheidscultuur en veiligheidszorg rond het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en in de binnenvaart. Het onderzoek...

  21-12-2006

 4. Richtlijn geostatistiek : fase 1: inventarisatie

  21-12-2006

 5. Vaarwegbeheerders en waterbeheerders in de buurlanden : een overzicht van de beheerders van het hoofdwatersysteem en het hoofdvaarwegennet in Blgië, Duitsland, Frankrijk en Engeland

  Rijkswaterstaat heeft Syncera opdracht gegeven de "Rijkswaterstaat Nat counterparts" in kaart te brenen met als doel een overzicht te krijgen van organisaties in de buurlanden die verantwoordelijk zijn...

  22-12-2006

 6. Ecologische kennis Rijn-Maasmonding op peil : deelproject : eisen van soorten in beeld

  22-12-2006

 7. Voorverkenning kosten en effecten KRW voor het Nederlandse bedrijfsleven

  Drie scenario's met verschillende varianten van de watermaatregelen die Nederland moet gaan hanteren. Afhankelijk van de keuze uit deze maatregelen, kan Nederland de effecten van de Europese Kaderrichtlijn...

  27-12-2006

 8. Koppeling CSM – ZUNO : modelinvoer en DDHOR : definitief

  In het kader van het project Atlantis van RIKZ is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om de voorspelling van stormvloeden ten behoeve van de stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) te verbeteren. SVSD...

  27-12-2006