Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier : dl. 4 : vastgesteld besluit, nota van toelichting RWS Rapportendatabank

  Deel 4 van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (de PKB), beschrijft het beleid om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau langs de Rijntakken en het benedenstroomse deel van...

  19-12-2006

 2. Monitoring gebruik faunapassages Rijkswaterstaat Utrecht : onderzoek op 19 locaties langs rijkswegen A2, A12, A27 en A28 RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek omvat 19 locaties binnen het beheersgebied van RWS Utrecht. De locaties betreffen zowel kleinschalige voorzieningen (faunabuizen, loopplanken) als omvangrijke passages (viaducten met stobbenwallen...

  19-12-2006

 3. Vooronderzoek asbest : kanaal door Walcheren RWS Rapportendatabank

  19-12-2006

 4. Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2005 : Hoofdrapport: Havenmonitor 2005 RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de macro-economische betekenis van de zeehavengerelateerde activiteiten in vier Nederlandse havengebieden: de Noordelijke zeehavens, het Noordzeekanaalgebied, het Rijn- en Maasmondgebied...

  20-12-2006

 5. Hindcast Tidal inlet of Ameland : Storms 17 December 2005 and 9 February 2006 : Final Report RWS Rapportendatabank

  Dikes and dunes are our protection against flooding by the sea. To guarantee the coastal safety a five yearly inspection of safety is prescribed in the Dutch Act on Water defences (in Dutch; Wet op...

  20-12-2006

 6. Economische betekenis van de Nederlande zeehavens : hoofdrapport: Havenmonitor 2005 RWS Rapportendatabank

  Presentatie van de economische betekenis van de Nederlandse zeehaveneconomie in termen van toegevooegde waarde, werkgelegenheid, private investering en bedrijvendynamiek.

  20-12-2006

 7. Verkenning havenmonitor international perspectief RWS Rapportendatabank

  De Havenmonitor brengt jaarlijks de economische prestaties van de Nederlandse zeehavengebieden in kaart, in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde, private investeringen en het aantal bedrijfsvestigingen....

  20-12-2006

 8. Hinderen snelwegen de wandelaar? : een mogelijke uitwerking van de wandelnota (Duyvendak) voor RWS RWS Rapportendatabank

  Wandelen is de grootste recreatieactiviteit van Nederland. Bijna iedereen maakt van tijd tot tijd een ommetje. Tegelijkertijd nemen echter de mogelijkheden hiervoor steeds verder af: de...

  21-12-2006

 9. Aanbevelingen en leerervaringen pilot Oosterschelde RWS Rapportendatabank

  21-12-2006

 10. Veiligheidszorg bij vervoerders van gevaarlijke stoffen over de weg en in de binnenvaart : onderzoeksmatige voorbereiding van een pilotproject RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar risico’s, ongevaloorzaken, markt- en bedrijfskenmerken, veiligheidscultuur en veiligheidszorg rond het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en in de binnenvaart. Het onderzoek...

  21-12-2006