Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Bediening op afstand: eerst zien, en dan geloven : onderzoek naar de beleving van bediening op afstand van bruggen en sluizen : rapport

  RWS Zeeland wil vanuit de beleving van in- en externe doelgroepen een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de implementatie van bediening op afstand van bruggen en sluizen. Om dit doel te bereiken,...

  19-12-2006

 2. Archiefonderzoek : Kanaal door Walcheren en Kanaal door de Oude Arne : definitief

  19-12-2006

 3. Natuurherstel en sanering Lekoevers: "De Lek in zijn nieuwe jasje"

  19-12-2006

 4. Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier : dl. 4 : vastgesteld besluit, nota van toelichting

  Deel 4 van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (de PKB), beschrijft het beleid om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau langs de Rijntakken en het benedenstroomse deel van...

  19-12-2006

 5. Monitoring gebruik faunapassages Rijkswaterstaat Utrecht : onderzoek op 19 locaties langs rijkswegen A2, A12, A27 en A28

  Het onderzoek omvat 19 locaties binnen het beheersgebied van RWS Utrecht. De locaties betreffen zowel kleinschalige voorzieningen (faunabuizen, loopplanken) als omvangrijke passages (viaducten met stobbenwallen...

  19-12-2006

 6. Vooronderzoek asbest : kanaal door Walcheren

  19-12-2006

 7. Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2005 : Hoofdrapport: Havenmonitor 2005

  Onderzoek naar de macro-economische betekenis van de zeehavengerelateerde activiteiten in vier Nederlandse havengebieden: de Noordelijke zeehavens, het Noordzeekanaalgebied, het Rijn- en Maasmondgebied...

  20-12-2006

 8. Hindcast Tidal inlet of Ameland : Storms 17 December 2005 and 9 February 2006 : Final Report

  Dikes and dunes are our protection against flooding by the sea. To guarantee the coastal safety a five yearly inspection of safety is prescribed in the Dutch Act on Water defences (in Dutch; Wet op...

  20-12-2006

 9. Economische betekenis van de Nederlande zeehavens : hoofdrapport: Havenmonitor 2005

  Presentatie van de economische betekenis van de Nederlandse zeehaveneconomie in termen van toegevooegde waarde, werkgelegenheid, private investering en bedrijvendynamiek.

  20-12-2006

 10. Verkenning havenmonitor international perspectief

  De Havenmonitor brengt jaarlijks de economische prestaties van de Nederlandse zeehavengebieden in kaart, in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde, private investeringen en het aantal bedrijfsvestigingen....

  20-12-2006