Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Probabilistisch parametrisch ramen : "conserverings-onderhoudswerkzaamheden" : modellering en kengetallen RWS Rapportendatabank

  In hoofdstuk 2 wordt aangegeven welke modellen zijn opgesteld en hoe deze gecombineerd kunnen worden met de verschillende tabellen met kengetallen. In hoofdstuk 3 worden de verschillende probabilistische...

  15-12-2006

 2. Probabilistisch parametrisch ramen : "conserverings-onderhoudswerkzaamheden" : ramingenonderzoek RWS Rapportendatabank

  In hoofdstuk 2 wordt het doel van het ramingenonderzoek beschreven met als achtergrond de probabilistische ramingmodellen waarvoor kengetallen nodig zijn. Het proces van de analyse wordt toegelicht...

  15-12-2006

 3. Meer behoefte aan ?integrators? dan doeners RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat mag best een deel van zijn operationele kennis overdragen aan de markt, maar moet zijn inhoudelijke kennis behouden, al was het maar om die snel te kunnen mobiliseren ingeval van een crisis....

  15-12-2006

 4. Aanpassing WLO scenario's voor het containervervoer RWS Rapportendatabank

  De containeroverslag in de Nederlandse zeehavens is de laatste paar jaar uitzonderlijk sterk gestegen. Reden hiervoor is de enorme groei van de import uit China en in mindere mate ook uit andere overzeese...

  18-12-2006

 5. Inspectie normconform handelen bij saneringsbaggeren : koepelrapport RWS RWS Rapportendatabank

  In de maanden juni en juli van 2006 is een inspectie uitgevoerd met het doel inzicht te krijgen in de mate waarin is vodaan aan de wettelijke bepalingen van de Wet bodembescherming met betrekking tot...

  18-12-2006

 6. Afleiding van 25 ad hoc MTR's 2006 : ammoniumperchloraat, RDX, nitro-cellulose, TNT, nitroglycerine, epichloorhydrinedimethylaminecopolymeer, 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran, carbohydrazide en 17 bestrijdingsmiddelen RWS Rapportendatabank

  Jaarlijks wordt het RIZA gevraagd om voor tientallen stoffen waarvoor nog geen normen beschikbaar zijn, zogenaamde indicatieve normen af te leiden. In 2006 heeft het RIZA voor 25 stoffen ad hoc MTR's afgeleid....

  18-12-2006

 7. Verkenning Crobsche Waard "Bestrijding van algenbloei in de Crobsche Waard" RWS Rapportendatabank

  18-12-2006

 8. Bediening op afstand: eerst zien, en dan geloven : onderzoek naar de beleving van bediening op afstand van bruggen en sluizen : rapport RWS Rapportendatabank

  RWS Zeeland wil vanuit de beleving van in- en externe doelgroepen een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de implementatie van bediening op afstand van bruggen en sluizen. Om dit doel te bereiken,...

  19-12-2006

 9. Archiefonderzoek : Kanaal door Walcheren en Kanaal door de Oude Arne : definitief RWS Rapportendatabank

  19-12-2006

 10. Natuurherstel en sanering Lekoevers: "De Lek in zijn nieuwe jasje" RWS Rapportendatabank

  19-12-2006