Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Ongevallen met vrachtauto’s op rijkswegen : Frequentie, oorzaken, consequenties en oplossingen : Eindrapportage

  Geïntegreerd verslag van de onderzoeksresultaten over ongevallen met vrachtauto's op rijkswegen. Hoofdstuk 1 behandelt de belangrijkste ontwikkelingen rond de veiligheid van vrachtauto's. Hoofdstuk...

  14-12-2006

 2. Effecten van koelwaterlozing door de Clauscentrale op vis in het uitlaatgebied gedurende de zomer van 2006

  Net project MEETPOL heeft tot doel te komen tot een draaiboek om na te gaan welke veranderingen daadwerkelijk optreden in het veld als gevolg van koelwaterlozingen. Op verzoek van MEETPOL...

  14-12-2006

 3. Rapportage veldmetingen Westerschelde januari 2003 t/m mei 2006 : definitief rapport

  Sinds november 1997 worden er in de Westerschelde in opdracht van het Projectbureau Zeeweringen op een aantal locaties golf-, waterstand- en windmetingen verricht. De meetresultaten worden door RWS RIKZ...

  15-12-2006

 4. Probabilistisch parametrisch ramen : "conserverings-onderhoudswerkzaamheden" : modellering en kengetallen

  In hoofdstuk 2 wordt aangegeven welke modellen zijn opgesteld en hoe deze gecombineerd kunnen worden met de verschillende tabellen met kengetallen. In hoofdstuk 3 worden de verschillende probabilistische...

  15-12-2006

 5. Probabilistisch parametrisch ramen : "conserverings-onderhoudswerkzaamheden" : ramingenonderzoek

  In hoofdstuk 2 wordt het doel van het ramingenonderzoek beschreven met als achtergrond de probabilistische ramingmodellen waarvoor kengetallen nodig zijn. Het proces van de analyse wordt toegelicht...

  15-12-2006

 6. Meer behoefte aan ?integrators? dan doeners

  Rijkswaterstaat mag best een deel van zijn operationele kennis overdragen aan de markt, maar moet zijn inhoudelijke kennis behouden, al was het maar om die snel te kunnen mobiliseren ingeval van een crisis....

  15-12-2006

 7. Aanpassing WLO scenario's voor het containervervoer

  De containeroverslag in de Nederlandse zeehavens is de laatste paar jaar uitzonderlijk sterk gestegen. Reden hiervoor is de enorme groei van de import uit China en in mindere mate ook uit andere overzeese...

  18-12-2006

 8. Inspectie normconform handelen bij saneringsbaggeren : koepelrapport RWS

  In de maanden juni en juli van 2006 is een inspectie uitgevoerd met het doel inzicht te krijgen in de mate waarin is vodaan aan de wettelijke bepalingen van de Wet bodembescherming met betrekking tot...

  18-12-2006

 9. Afleiding van 25 ad hoc MTR's 2006 : ammoniumperchloraat, RDX, nitro-cellulose, TNT, nitroglycerine, epichloorhydrinedimethylaminecopolymeer, 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran, carbohydrazide en 17 bestrijdingsmiddelen

  Jaarlijks wordt het RIZA gevraagd om voor tientallen stoffen waarvoor nog geen normen beschikbaar zijn, zogenaamde indicatieve normen af te leiden. In 2006 heeft het RIZA voor 25 stoffen ad hoc MTR's afgeleid....

  18-12-2006

 10. Verkenning Crobsche Waard "Bestrijding van algenbloei in de Crobsche Waard"

  18-12-2006