Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. KRW en drinkwater uit rijkswateren : gevolgen van de Kaderrichtlijn Water voor bescherming drinkwatervoorziening uit rijkswateren : definitief

  Het doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen voor in totaal 8 innamepunten uit rijkswateren, enerzijds welke beschermingszones moeten worden aanghouden en vervolgens te analyseren welke risico's...

  06-12-2006

 2. Eindrapportage "Beleving spitsstroken" t.b.v. RWS Adviesdienst Verkeer en Vervoer : meting: september 2006

  In september 2006 vond een nieuwe meting plaats in het kader van van het onderzoek “Beleving spitsstroken in Nederland”. Deze monitor, voorheen bekend onder de naam “Weggebruikersond...

  06-12-2006

 3. Basisinformatie locaties : saneringsprogramma Rijkswateren : eindrapport

  07-12-2006

 4. Inschatting reductiewens KRW

  07-12-2006

 5. Beleids- en omgevingsanalyse Zwarte Meer : ten behoeve van de verkenning naar ecologisch herstel

  07-12-2006

 6. Symposium "De nieuwe wet- en regelgeving omtrent de veiligheid van wegtunnels"

  Bevat:
  Hoofdstuk 2. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid
  Hoofdstuk 3. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid
  Hoofdstuk 4. Voorschriften uit het oogpunt...

  07-12-2006

 7. Joint Fact Finding Anders Betalen voor Mobiliteit

  De studies in het kader van JFF zijn goed uitgevoerd. De studies zijn met name geschikt voor het onderling vergelijken van varianten, de absolute hoogte van de effecten is nog onzeker. Er is een mogelijke...

  08-12-2006

 8. Evaluatie van de mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen tijdens het groot onderhoud A4/A10 Zuid

  Tussen vrijdagavond 21 juli en maandagochtend 28 augustus heeft Rijkswaterstaat groot onderhoud aan de A4 en de A10 Zuid uitgevoerd. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken is samen met betrokken...

  11-12-2006

 9. Bodem- en oeverversterkingen Grensmaas : nadere analyse

  12-12-2006

 10. Voorschrift toetsen Maaskaden : pilot-cases

  13-12-2006