Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Kribben van de toekomst RWS Rapportendatabank

  Presentatie van nieuwe ideeën en ontwerpen van kribben. Deze brochure laat bijzondere en winnende inzendingen zien van een gehouden open prijsvraag.

  12-2006

 2. HR2006 Benedenrivieren : HR in Europoortgebied : vaststellen golfdoordringing : fase 1: analyse randvoorwaarden en fase 2: definitieve golfcondities RWS Rapportendatabank

  Het doel van het project is: het krijgen van HR2006-golfcondities in het Europoortgebied, voor zover behorend bij golven die vanuit zee het gebied binnendringen. Eis is dat deze golfcondities aantoonbaar...

  12-2006

 3. De wateruitdagingen : tussenstand december 2006 : tweede fase van de WINN-verkenning naar de maatschappelijke waterinnovatieopgaven van Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  12-2006

 4. Meten en modellen : eindrapport inclusief deel A : leerproces en communicatie RWS Rapportendatabank

  De doelstelling van het project Meten en Modellen is om een verkenningsproject uit te voeren rondom informatievoorziening binnen de watersector van Rijkswaterstaat.

  12-2006

 5. Met hetzelfde gemak.....in de afvalbak : rapportage "regionale aanpak (zwerf)afval RWS" RWS Rapportendatabank

  12-2006

 6. Verschilanalyse crashactie 2002/2003 en HR2006 RWS Rapportendatabank

  In 2002/2003 is door DWW en RIKZ een crashactie uitgevoerd, waarin voor 8 zeeweringen de hydraulische randvoorwaarden en maatgevende kruinhoogte zijn berekend (RWS DWW (2002a) met als...

  12-2006

 7. GBR : Grootschalige Basiskaart Rijkswaterstaat : werkdocument : beschrijving van het logisch model (informatiemodel) RWS Rapportendatabank

  Dit document presenteert het GBR, het informatiemodel of logisch model voor de grootschalige basiskaart Rijkswaterstaat. De GBR is het model voor het vastleggen, uitwisselen en doorzoeken van informatie...

  12-2006

 8. Maatregelen aan de primaire waterkeringen met financiering door het rijk : gebaseerd op de uitkomsten van de tweede toetsing op grond van de Wet op de waterkering RWS Rapportendatabank

  Uit de tweede toetsing (2001-2006) is gebleken dat aan diverse onderdelen van de primaire waterkeringen maatregelen noodzakelijk zijn. Bijna 90 nieuwe verbetermaatregelen komen in aanmerking voor...

  12-2006

 9. Rijkswaterstaat zoet-zout studiereis naar Denemarken : stuurboord reisverslag RWS Rapportendatabank

  12-2006

 10. Waterbodemonderzoek : verbindingsvaargeul Hanzerak met werkhaven baggerspeciedepot IJsseloog RWS Rapportendatabank

  12-2006