Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Veiligheidszorg bij vervoerders van gevaarlijke stoffen over de weg en in de binnenvaart : onderzoeksmatige voorbereiding van een pilotproject RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar risico’s, ongevaloorzaken, markt- en bedrijfskenmerken, veiligheidscultuur en veiligheidszorg rond het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en in de binnenvaart. Het onderzoek...

  21-12-2006

 2. Richtlijn geostatistiek : fase 1: inventarisatie RWS Rapportendatabank

  21-12-2006

 3. Vaarwegbeheerders en waterbeheerders in de buurlanden : een overzicht van de beheerders van het hoofdwatersysteem en het hoofdvaarwegennet in Blgië, Duitsland, Frankrijk en Engeland RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat heeft Syncera opdracht gegeven de "Rijkswaterstaat Nat counterparts" in kaart te brenen met als doel een overzicht te krijgen van organisaties in de buurlanden die verantwoordelijk zijn...

  22-12-2006

 4. Ecologische kennis Rijn-Maasmonding op peil : deelproject : eisen van soorten in beeld RWS Rapportendatabank

  22-12-2006

 5. Voorverkenning kosten en effecten KRW voor het Nederlandse bedrijfsleven RWS Rapportendatabank

  Drie scenario's met verschillende varianten van de watermaatregelen die Nederland moet gaan hanteren. Afhankelijk van de keuze uit deze maatregelen, kan Nederland de effecten van de Europese Kaderrichtlijn...

  27-12-2006

 6. Koppeling CSM – ZUNO : modelinvoer en DDHOR : definitief RWS Rapportendatabank

  In het kader van het project Atlantis van RIKZ is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om de voorspelling van stormvloeden ten behoeve van de stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) te verbeteren. SVSD...

  27-12-2006