Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Kritische emissiewaarden voor bouwstoffen : milieuhygiƫnische onderbouwing en consequenties voor bouwmaterialen

  Varianten worden berekend die de huidige normen voor het hergebruik van bouwmaterialen, zoals vastgelegd in het Bouwstoffenbesluit 1999, kunnen vervangen. De huidige normen vormden een belemmering voor...

  2006

 2. Evaluatie proef verruiming bedieningstijden in het weekend : op de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen

  2006

 3. Land/water detection with polarimetric SAR

  In this project, cofunded by the National User Support Programme Earth Observation (Nationaal Programma Gebruikersondersteuning Aardobservatie, GO), a classification algorithm is developed and applied...

  2006

 4. Soortskartering Haringvliet 2006 : notitie

  RWS gaat vanaf 2008 een gewijzigd regime van de Haringvlietsluizen doorvoeren. Dit betekent dat de sluizen tijdens vloed vaker en verder open zullen staan, zodat zeewater verder en vaker het gebied kan...

  2006

 5. Aalscholvers op Vlieland in 2005

  2006

 6. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer : seizoensverslag 2005/2006

  Tussenrapportage van de integrale watervogeltellingen van het IJsselmeergebied. Aandacht wordt besteed aan de getalsontwikkeling en verspreiding van 19 watervogelsoorten die elke maand geteld zijn in de...

  2006

 7. Dubbele aandacht voor verbetering aanvangsstroefheid tweelaags ZOAB

  Na aanleiding van uitgevoerde metingen op Tweelaags ZOAB proefvakken is bekend geworden dat de stroefheid en de remvertraging de eerste weken na openstelling een probleem kunnen zijn. Daar...

  2006

 8. Duurzamere ZOAB (ZOAB+)

   

  In eerder onderzoek zijn ZOAB 0/16 proefvakken aangelegd met het doel om de technische levensduur te verlengen. Het gedrag van deze proefvakken is in 2002 ge...

  2006

 9. Japanse ervaringen met ZOAB

  Japan en Nederland zijn de enige landen ter wereld waar ZOAB al meer dan 15 jaar op grote schaal op het hoofdwegennet wordt toegepast. Japan is in 1989 gestart met ZOAB en momenteel is...

  2006

 10. Spoorvormingsgevoeligheid LinTrack - SMA verklaard

  Een van de doelstellingen van het LinTrack spoorvormingsonderzoek van enkele jaren terug was het toetsen van de zeggingskracht van de triaxiaalproef voor de spoorvormingsgevoeligheid van...

  2006