Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Groene Hart beschermd? : vervolgonderzoek naar de kwaliteit en handhaving van bestemmingsplannen in het Noord-Hollandse en Utrechtse deel van het Groene Hart

  Uit het onderzoek blijkt dat de resultaten tussen de drie Groene Hart provincies verschillen, maar dat de problematiek in grote lijnen vergelijkbaar is. De actualiteit van de bestemmingsplannen is de afgelopen...

  2006

 2. Kritische emissiewaarden voor bouwstoffen : milieuhygiënische onderbouwing en consequenties voor bouwmaterialen

  Varianten worden berekend die de huidige normen voor het hergebruik van bouwmaterialen, zoals vastgelegd in het Bouwstoffenbesluit 1999, kunnen vervangen. De huidige normen vormden een belemmering voor...

  2006

 3. Beleidsprogramma biociden

  In bijgaand beleidsprogramma wordt een aanpak geschetst over hoe in de periode tot het voltooien van de Europese harmonisatie (tot 2015) zal worden omgegaan met knelpunten als het ontbreken van de verplichte...

  2006

 4. Evaluatie proef verruiming bedieningstijden in het weekend : op de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen

  2006

 5. Kennis voor beleid : De Strategische Kennisagenda Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2010-2020 : Bereikbaar Schoon Veilig

  Agenda die intern sturing geeft aan de onderzoeksplanning en extern richting geeft aan de onderzoeksopdrachten die anderen voor het ministerie uitvoeren. Ook de nieuwe vraag naar kennis in een veranderende...

  2006

 6. Sanering LPG-tankstations : een onderzoek naar de voortgang van de urgente sanering van LPG-tankstations [2006]

  Uit het onderzoek blijkt het volgende: daar waar een schadevergoeding is uitgekeerd, is in alle gevallen de LPG-verkoop tijdig beëindigd; bij de onderzochte, niet aangemelde potentiële saneringslocaties...

  2006

 7. kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2004

  De uitvoering van de meetprogramma's is in grote lijnen correct en in overeenstemming met de vereisten van het Waterleidingbesluit (Wlb) en de op basis daarvan gemaakte afspraken. De VI vindt dat deze...

  2006

 8. Netherlands' informative inventory report 2006 : The Netherlands informative inventory report 2006

  Toelichting op de officiële emissiecijfers die Nederland heeft geleverd aan het UNECE-secretariaat in het kader van de verplichtingen onder de Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP),...

  2006

 9. Vervolgbrief inzake certificatie van vuurwerkopslagplaatsen

  Brief van 14 november 2006, VINW/2006325378/PE, van de VROM-Inspectie aan de gemeenten en provincies inzake de certificering van brandbeveiligingsinstallaties bij vuurwerkopslagen.

  2006

 10. Aalscholvers op Vlieland in 2005

  2006