Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2006

 1. Kritische emissiewaarden voor bouwstoffen : milieuhygiƫnische onderbouwing en consequenties voor bouwmaterialen

  Varianten worden berekend die de huidige normen voor het hergebruik van bouwmaterialen, zoals vastgelegd in het Bouwstoffenbesluit 1999, kunnen vervangen. De huidige normen vormden een belemmering voor...

  2006

 2. Beleidsprogramma biociden

  In bijgaand beleidsprogramma wordt een aanpak geschetst over hoe in de periode tot het voltooien van de Europese harmonisatie (tot 2015) zal worden omgegaan met knelpunten als het ontbreken van de verplichte...

  2006

 3. Evaluatie proef verruiming bedieningstijden in het weekend : op de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen

  2006

 4. Kennis voor beleid : De Strategische Kennisagenda Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2010-2020 : Bereikbaar Schoon Veilig

  Agenda die intern sturing geeft aan de onderzoeksplanning en extern richting geeft aan de onderzoeksopdrachten die anderen voor het ministerie uitvoeren. Ook de nieuwe vraag naar kennis in een veranderende...

  2006

 5. Netherlands' informative inventory report 2006 : The Netherlands informative inventory report 2006

  Toelichting op de officiƫle emissiecijfers die Nederland heeft geleverd aan het UNECE-secretariaat in het kader van de verplichtingen onder de Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP),...

  2006

 6. Aalscholvers op Vlieland in 2005

  2006

 7. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer : seizoensverslag 2005/2006

  Tussenrapportage van de integrale watervogeltellingen van het IJsselmeergebied. Aandacht wordt besteed aan de getalsontwikkeling en verspreiding van 19 watervogelsoorten die elke maand geteld zijn in de...

  2006

 8. Overzicht hydrografische markt 2005 : stand van zaken per januari 2006

  De Adviesdienst Geo-informatie en ITC (AGI) afdeling GSMH stelt jaarlijks een inventarisatie samen van Hydrografische bedrijven die betrokken zijn geweest bij uitbesteding door de Meet- en Informatiediensten...

  2006

 9. Dubbele aandacht voor verbetering aanvangsstroefheid tweelaags ZOAB

  Na aanleiding van uitgevoerde metingen op Tweelaags ZOAB proefvakken is bekend geworden dat de stroefheid en de remvertraging de eerste weken na openstelling een probleem kunnen zijn. Daar...

  2006

 10. Duurzamere ZOAB (ZOAB+)

   

  In eerder onderzoek zijn ZOAB 0/16 proefvakken aangelegd met het doel om de technische levensduur te verlengen. Het gedrag van deze proefvakken is in 2002 ge...

  2006