Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Schatting van optredende debieten en waterstanden bij falen van de Houtribdijk : memo

  2005

 2. Sustainable Safety in the Netherlands: the vision, the implementation and the safety effects : contribution to the 3rd International Symposium on Highway Geometric Design, 26 June - 2 July 2005, Chicago, Illinois

  Description of the Dutch Sustainable Safety vision which uses functionality, homogeneity and predictability as leading principles in road planning, road design and improvement of existing roads. Attention...

  2005

 3. Droogvalkaarten Voordelta

  Ter facilitering van de verdere groei van de Haven van Rotterdam, bestaan er plannen voor een uitbreiding richting zee, in de vorm van de 2e Maasvlakte. De Europese Unie stelt echter eisen aan een dergelijke...

  2005

 4. Herkalibratie van de zoutverdeling NDB-model : fase 2 : definitief rapport

  2005

 5. Nationaal Luchtkwaliteitsplan 2004

  Plannen van het kabinet voor verbetering van de luchtkwaliteit voor stikstofdioxide en fijn stof. Het kwantificeren van de verwachte resultaten wordt bemoeilijkt omdat nog niet alle gemeenten en provincies...

  2005

 6. Update milieuanalyse Onkruidbestrijding op verhardingen

  2005

 7. Asfaltbetonbekleding Houtribdijk : aangepaste veiligheidsbeoordeling

  In 2003-2004 is een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd van de asfaltbetonbekleding van de Houtrbdijk. De hydraulische randvoorwaarden zijn hierbij bepaald met Hydra-Q. Gebleken is dat voor enkele invoerparameters...

  2005

 8. Monitor Zwartrijden stads- en streekvervoer : resultaten meting maart 2005

  In maart en oktober 2004 is voor het eerst middels een landelijke uniforme methode het zwartrijden in het stads- en streekvervoer gemeten. Tijdens de tweede meting van maart 2005 zijn die concessies gemeten...

  2005

 9. Ecologische beoordeling van een proeflocatie in het Ketelmeer

  Een proef moet aantonen dat een onderwaterbodem zonder milieuproblemen verlaagd kan worden door te "onderzuigen" met een zogenaamde zuiglans. Met behulp van de zuiglans is het mogelijk een diepere zandlaag...

  2005

 10. Domotion : door telewerken beter bereikbaar

  Conclusies van het project Domotion (telewerken).

  2005