Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Openbare verlichting op de juiste spanning

  De spanning op het openbare elektriciteitsnet varieert voortdurend en veel sterker dan velen denken. Omdat veel lamptypen al op een lagere dan het nominale spanningsniveau voldoende licht leveren, branden...

  2005

 2. Review of the KNMI clutter removal scheme

  In the early 90s, a stepwise procedure for the rejection of anomalous propagation) clutter has been developed and implemented in the C-band weather radars of KNMI. This procedure is based on distinguishing...

  2005

 3. WateriNNovatiebron : WINN : innovatieprogramma van Rijkswaterstaat

  2005

 4. Energiezuinig water zuiveren in Eindhoven : plaatbeluchters en diepere actief-slibtanks reduceren energieverbruik met een derde

  Waterschap de Dommel werkt momenteel aan een ingrijpende renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Eindhoven. De bedoeling is dat de installatie in 2006 effluent levert dat voldoet aan de...

  2005

 5. Herstel van zoet-zoutovergangen eindelijk op nationale agenda : interview met J. Backx

  Op verschillende plaatsen in Nederland lopen initiatieven om de natuurlijke overgangen tussen land en zee te herstellen. Het Platform Herstel zoet-zoutovergangen heeft hierbij een stimulerende en co&o...

  2005

 6. Innovatieve saneringstechnieken Ketelmeer : een ecotoxicologische beoordeling van saneringsvarianten

  Doelstelling voor dit project is het vaststellen van de toxiciteit en biologische beschikbaarheid van de verontreinigingen van de waterbodem voor verschillende saneringsvarianten in vier proefvakken in...

  2005

 7. Jaarverslag 2004 depot IJsseloog

  2005

 8. Kosten en baten van nat ontwerpen nog onzeker : interview met J. Kind

  Open ruimte op voorhand bestemmen voor water zal om economische redenen moeilijk aan politici te verkopen zijn. Evenzo zal het lastig zijn om op grote schaal "drijvend bouwen"of "watervriendelijk...

  2005

 9. Schatting van optredende debieten en waterstanden bij falen van de Houtribdijk : memo

  2005

 10. Sustainable Safety in the Netherlands: the vision, the implementation and the safety effects : contribution to the 3rd International Symposium on Highway Geometric Design, 26 June - 2 July 2005, Chicago, Illinois

  Description of the Dutch Sustainable Safety vision which uses functionality, homogeneity and predictability as leading principles in road planning, road design and improvement of existing roads. Attention...

  2005