Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. WateriNNovatiebron : WINN : innovatieprogramma van Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  2005

 2. Energiezuinig water zuiveren in Eindhoven : plaatbeluchters en diepere actief-slibtanks reduceren energieverbruik met een derde RWS Rapportendatabank

  Waterschap de Dommel werkt momenteel aan een ingrijpende renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Eindhoven. De bedoeling is dat de installatie in 2006 effluent levert dat voldoet aan de...

  2005

 3. Herstel van zoet-zoutovergangen eindelijk op nationale agenda : interview met J. Backx RWS Rapportendatabank

  Op verschillende plaatsen in Nederland lopen initiatieven om de natuurlijke overgangen tussen land en zee te herstellen. Het Platform Herstel zoet-zoutovergangen heeft hierbij een stimulerende en co&o...

  2005

 4. Innovatieve saneringstechnieken Ketelmeer : een ecotoxicologische beoordeling van saneringsvarianten RWS Rapportendatabank

  Doelstelling voor dit project is het vaststellen van de toxiciteit en biologische beschikbaarheid van de verontreinigingen van de waterbodem voor verschillende saneringsvarianten in vier proefvakken in...

  2005

 5. Jaarverslag 2004 depot IJsseloog RWS Rapportendatabank

  2005

 6. Kosten en baten van nat ontwerpen nog onzeker : interview met J. Kind RWS Rapportendatabank

  Open ruimte op voorhand bestemmen voor water zal om economische redenen moeilijk aan politici te verkopen zijn. Evenzo zal het lastig zijn om op grote schaal "drijvend bouwen"of "watervriendelijk...

  2005

 7. Schatting van optredende debieten en waterstanden bij falen van de Houtribdijk : memo RWS Rapportendatabank

  2005

 8. Sustainable Safety in the Netherlands: the vision, the implementation and the safety effects : contribution to the 3rd International Symposium on Highway Geometric Design, 26 June - 2 July 2005, Chicago, Illinois RWS Rapportendatabank

  Description of the Dutch Sustainable Safety vision which uses functionality, homogeneity and predictability as leading principles in road planning, road design and improvement of existing roads. Attention...

  2005

 9. Droogvalkaarten Voordelta RWS Rapportendatabank

  Ter facilitering van de verdere groei van de Haven van Rotterdam, bestaan er plannen voor een uitbreiding richting zee, in de vorm van de 2e Maasvlakte. De Europese Unie stelt echter eisen aan een dergelijke...

  2005

 10. Herkalibratie van de zoutverdeling NDB-model : fase 2 : definitief rapport RWS Rapportendatabank

  2005