Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Veiligheid, een kwestie van inhoud en emotie : Wim de Rijke over de afdeling veiligheid

  2005

 2. Sensitivity of cloud property retrievals to differences in radiative transfer simulations

  Accurate Radiative Transfer Model (RTM) simulations are the basis for retrieval of cloud properties from satellite radiances. Since the relationship between cloud radiances and cloud properties is not...

  2005

 3. Evaluatie werkprogramma GIS-NAT 2004 en werkprogramma GIS-NAT 2005 : projecten m.b.t. geo-informatievoorziening ten behoeve van de natte sector van Rijkswaterstaat

  Evaluatie van het werkprogramma GIS-Nat geeft de kwantitatieve (benutting van het beschikbare FWTA-budget) en kwalitatief-inhoudelijke evaluatie van het werkprogramma van de werkgroep GIS-Nat in 2004.

  2005

 4. MER Afferdensche en Deestsche Waarden

  Bevat: Uitwerking van grondstromenplannen per alternatief (MAW-2005-021-T1); Uitvoeringsplan beschrijving mogelijke wijze van uitvoering (MAW-2005-020-T1); Van grondstromen naar bergingsalternatieven ...

  2005

 5. Plan van aanpak vervolgtoets en verbetermaatregelen Houtribdijk : IJsselmeerzijde : deel c: plan van aanpak vervolgtoets en verbetermaatregelen

  2005

 6. Sciareadlv 1 : a FORTRAN 90 interface to SCIAMACHY level-1c files

  This document briefly describes the FORTRAN 90 software for the reading of datasets from level 1c files from the SCIAMACHY satellite instrument [1]. The main code components are described and a short example...

  2005

 7. Milieu-resultaten tijdens het EU-voorzitterschap : juli tot en met december 2004 : Milieuresulaten tijdens het EU-voorzitterschap

  Ingegaan wordt op de tijdens het voorzitterschap behandelde dossiers: mijnafval, F-gassen, Aarhuspakket, richtlijnvoorstel batterijen en accu's, "Milieu als kans", duurzaam wegtransport, REACH en CoP-10...

  2005

 8. Milieu-effectrapport Afferdensche en Deestsche Waarden : berging van uiterwaardengrond [2005]

  2005

 9. Dynamiek van zeegrasvelden in de Waddenzee en aanbevelingen voor het beheer

  2005

 10. Stand van zaken Optimaal depotbeheer RWS

  2005