Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Betuweroute Voortgangsrapportage 18 : 1e helft 2005 RWS Rapportendatabank

  Voortgangsrapportage in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. Beschrijft (de veranderingen in) de omgeving van het project, de voortgang en de projectbeheersing. Aan de orde komen o.a. algemene...

  2005

 2. Energiebesparing bij de tweede Beneluxtunnel : regelbare tegenstraalverlichting bespaart 55% RWS Rapportendatabank

  De grootste energieverbruikers bij tunnels zijn verlichting en ventilatie. In Nederland, waar ventilatiesystemen doorgaans alleen worden gebruikt bij files en calamiteiten, is verlichting de grootste kostenpost....

  2005

 3. Klimaatverandering en planning van capaciteit en volume

  Voor u ligt het rapport m.b.t. de vragen van de Gasunie en de NAM over het huidige en toekomstige klimaat. Zoals afgesproken hebben we een snelle maar vrij grove inschatting gemaakt van de mogelijke veranderingen...

  2005

 4. Betuweroute Voortgangsrapportage 17 : 2e helft 2004 RWS Rapportendatabank

  Voortgangsrapportage in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. Beschrijft (de veranderingen in) de omgeving van het project, de voortgang en de projectbeheersing. Aan de orde komen o.a. algemene...

  2005

 5. WINN watermanagement 2015 : droogte RWS Rapportendatabank

  (powerpoint) presentatie

  2005

 6. Openbare verlichting op de juiste spanning RWS Rapportendatabank

  De spanning op het openbare elektriciteitsnet varieert voortdurend en veel sterker dan velen denken. Omdat veel lamptypen al op een lagere dan het nominale spanningsniveau voldoende licht leveren, branden...

  2005

 7. Review of the KNMI clutter removal scheme

  In the early 90s, a stepwise procedure for the rejection of anomalous propagation) clutter has been developed and implemented in the C-band weather radars of KNMI. This procedure is based on distinguishing...

  2005

 8. WateriNNovatiebron : WINN : innovatieprogramma van Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  2005

 9. Energiezuinig water zuiveren in Eindhoven : plaatbeluchters en diepere actief-slibtanks reduceren energieverbruik met een derde RWS Rapportendatabank

  Waterschap de Dommel werkt momenteel aan een ingrijpende renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Eindhoven. De bedoeling is dat de installatie in 2006 effluent levert dat voldoet aan de...

  2005

 10. Herstel van zoet-zoutovergangen eindelijk op nationale agenda : interview met J. Backx RWS Rapportendatabank

  Op verschillende plaatsen in Nederland lopen initiatieven om de natuurlijke overgangen tussen land en zee te herstellen. Het Platform Herstel zoet-zoutovergangen heeft hierbij een stimulerende en co&o...

  2005