Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Dynamiek van zeegrasvelden in de Waddenzee en aanbevelingen voor het beheer

  2005

 2. Stand van zaken Optimaal depotbeheer RWS

  2005

 3. Dimmen bij knooppunt Holsloot : energiezuinig verlichtingssysteem en milieuvriendelijke kabels

  In het Drentse land, tussen Emmen en Coevoerden, ligt knooppunt Holsloot, het kruispunt van de N37 en de N34. Begin 2003 zal de N37, de autoweg van Hoogeveen naar de Duitse grens, zijn omgebouwd tot autosnelweg...

  2005

 4. Trend detection and seasonal variation of tropospheric NO2 over China

  The growing economy of China and aie pollution are both important global issues. Recently the new air quality rules from the European Union make air pollution an important economical and political topic...

  2005

 5. Een ammoniumbestendige test voor Corophium volutator volgens RIKZ/Specie-01 : toetsing van de toepasbaarheid en betrouwbaarheid van een aangepast testsysteem

  2005

 6. Toets op veiligheid Houtribdijk : vervolgtoets

  2005

 7. The shallow wind driven overturning cell in the Indian Ocean

  In the Atlantic and Pacific Ocean, subtropical shallow overturning cells have been observed on both side of the equator. Equivalent cells exist in the Indian Ocean. But they must be quite different because...

  2005

 8. Betuweroute Voortgangsrapportage 18 : 1e helft 2005

  Voortgangsrapportage in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. Beschrijft (de veranderingen in) de omgeving van het project, de voortgang en de projectbeheersing. Aan de orde komen o.a. algemene...

  2005

 9. Energiebesparing bij de tweede Beneluxtunnel : regelbare tegenstraalverlichting bespaart 55%

  De grootste energieverbruikers bij tunnels zijn verlichting en ventilatie. In Nederland, waar ventilatiesystemen doorgaans alleen worden gebruikt bij files en calamiteiten, is verlichting de grootste kostenpost....

  2005

 10. Klimaatverandering en planning van capaciteit en volume

  Voor u ligt het rapport m.b.t. de vragen van de Gasunie en de NAM over het huidige en toekomstige klimaat. Zoals afgesproken hebben we een snelle maar vrij grove inschatting gemaakt van de mogelijke veranderingen...

  2005