Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Onderbouwing hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het benedenrivierengebied

  Beschrijft de totstandkoming van de hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het Benedenrivierengebied. Aan de orde komen: - de gebruikte fysische modellen - de stochasten met hun kans- en frequentieverdeling...

  2005

 2. Metingen vliegtuiggeluid Brunssum en Schinveld : geluidsbelasting ten gevolge van NAVO vliegbasis Geilenkirchen

  Geluidsonderzoek in oktober 2004 in Brunssum en Schinveld i.v.m. de passage van vliegtuigen van en naar de vliegbasis Geilenkirchen. De belangrijkste constateringen uit het onderzoek zijn: 1. Op de meetlocatie...

  2005

 3. Milieu en de kunst van het goede leven : advies voor de Toekomstagenda milieu

  Kern van het advies: Om het milieu de aandacht te kunnen geven die het verdient, moet het milieubeleid beter aansluiten bij wat mensen beweegt. Milieu is voor mensen geen doel op zich maar een bijna v...

  2005

 4. De digitale bodematlas Afferdensche en Deestsche Waarden

  Bevat: Methoden en technieken; Resultaten

  2005

 5. Aanbod en restcapaciteit berging baggerspecie RWS : optimaal depotbeheer

  Wordt ingegaan op het aanbod van baggerspecie en de beschikbare bergingscapaciteit van RWS. Uit huidige aanbodgegevens (1998-2004) van RWS blijkt dat circa 2 miljoen m3 baggerspecie wordt gestort in de...

  2005

 6. Sensitivity of cloud property retrievals to differences in radiative transfer simulations

  Accurate Radiative Transfer Model (RTM) simulations are the basis for retrieval of cloud properties from satellite radiances. Since the relationship between cloud radiances and cloud properties is not...

  2005

 7. Evaluatie werkprogramma GIS-NAT 2004 en werkprogramma GIS-NAT 2005 : projecten m.b.t. geo-informatievoorziening ten behoeve van de natte sector van Rijkswaterstaat

  Evaluatie van het werkprogramma GIS-Nat geeft de kwantitatieve (benutting van het beschikbare FWTA-budget) en kwalitatief-inhoudelijke evaluatie van het werkprogramma van de werkgroep GIS-Nat in 2004.

  2005

 8. MER Afferdensche en Deestsche Waarden

  Bevat: Uitwerking van grondstromenplannen per alternatief (MAW-2005-021-T1); Uitvoeringsplan beschrijving mogelijke wijze van uitvoering (MAW-2005-020-T1); Van grondstromen naar bergingsalternatieven ...

  2005

 9. Plan van aanpak vervolgtoets en verbetermaatregelen Houtribdijk : IJsselmeerzijde : deel c: plan van aanpak vervolgtoets en verbetermaatregelen

  2005

 10. Sciareadlv 1 : a FORTRAN 90 interface to SCIAMACHY level-1c files

  This document briefly describes the FORTRAN 90 software for the reading of datasets from level 1c files from the SCIAMACHY satellite instrument [1]. The main code components are described and a short example...

  2005