Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Scenario's in beeld : klimaatverandering en de Waddenzee

  Brengt in verkorte weergave mogelijke veranderingen ten gevolge van klimaatverandering voor de Waddenzee in beeld. Gaat in op nieuwe inzichten voor het beheer van de Waddenzee en geeft een visie op toekomstig...

  2005

 2. BAS user requirements : BAS gebruikersvereisten

  In order to be able to formulate the audit requirements and to establish the requirements on the BAS service, Rijkswaterstaat establishes its user requirements on a bathymetric service. This is done in...

  2005

 3. MCA en MKBA: structureren of sturen? : een verkenning van beslissingsondersteunende instrumenten voor Nuchter omgaan met risico's

  Centraal staat de vraag op welke wijze bij de afweging van milieurisico's gebruik gemaakt kan worden van maatschappelijke kosten-batenanalyse en multi-criteria-analyse. Het rapport bespreekt MKBA- en ...

  2005

 4. Chloride-concentratie onderkant deklaag in Nederland

  2005

 5. Inventarisatie ontwerpwaarden Waddenzee : definitief rapport

  2005

 6. Verklaring van baggervolumes

  Dit document is samengesteld uit een combinatie van een aantal deelproducten van het WINN project Verklaring baggervolumes, en kan beschouwd worden als eindresultaat van het project. Van een vijftal projecten...

  2005

 7. Onderbouwing hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het benedenrivierengebied

  Beschrijft de totstandkoming van de hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het Benedenrivierengebied. Aan de orde komen: - de gebruikte fysische modellen - de stochasten met hun kans- en frequentieverdeling...

  2005

 8. Metingen vliegtuiggeluid Brunssum en Schinveld : geluidsbelasting ten gevolge van NAVO vliegbasis Geilenkirchen

  Geluidsonderzoek in oktober 2004 in Brunssum en Schinveld i.v.m. de passage van vliegtuigen van en naar de vliegbasis Geilenkirchen. De belangrijkste constateringen uit het onderzoek zijn: 1. Op de meetlocatie...

  2005

 9. Milieu en de kunst van het goede leven : advies voor de Toekomstagenda milieu

  Kern van het advies: Om het milieu de aandacht te kunnen geven die het verdient, moet het milieubeleid beter aansluiten bij wat mensen beweegt. Milieu is voor mensen geen doel op zich maar een bijna v...

  2005

 10. De digitale bodematlas Afferdensche en Deestsche Waarden

  Bevat: Methoden en technieken; Resultaten

  2005