Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Onderbouwing hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het benedenrivierengebied

  Beschrijft de totstandkoming van de hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het Benedenrivierengebied. Aan de orde komen: - de gebruikte fysische modellen - de stochasten met hun kans- en frequentieverdeling...

  2005

 2. De digitale bodematlas Afferdensche en Deestsche Waarden

  Bevat: Methoden en technieken; Resultaten

  2005

 3. Aanbod en restcapaciteit berging baggerspecie RWS : optimaal depotbeheer

  Wordt ingegaan op het aanbod van baggerspecie en de beschikbare bergingscapaciteit van RWS. Uit huidige aanbodgegevens (1998-2004) van RWS blijkt dat circa 2 miljoen m3 baggerspecie wordt gestort in de...

  2005

 4. Veiligheid, een kwestie van inhoud en emotie : Wim de Rijke over de afdeling veiligheid

  2005

 5. Sensitivity of cloud property retrievals to differences in radiative transfer simulations

  Accurate Radiative Transfer Model (RTM) simulations are the basis for retrieval of cloud properties from satellite radiances. Since the relationship between cloud radiances and cloud properties is not...

  2005

 6. Evaluatie werkprogramma GIS-NAT 2004 en werkprogramma GIS-NAT 2005 : projecten m.b.t. geo-informatievoorziening ten behoeve van de natte sector van Rijkswaterstaat

  Evaluatie van het werkprogramma GIS-Nat geeft de kwantitatieve (benutting van het beschikbare FWTA-budget) en kwalitatief-inhoudelijke evaluatie van het werkprogramma van de werkgroep GIS-Nat in 2004.

  2005

 7. MER Afferdensche en Deestsche Waarden

  Bevat: Uitwerking van grondstromenplannen per alternatief (MAW-2005-021-T1); Uitvoeringsplan beschrijving mogelijke wijze van uitvoering (MAW-2005-020-T1); Van grondstromen naar bergingsalternatieven ...

  2005

 8. Plan van aanpak vervolgtoets en verbetermaatregelen Houtribdijk : IJsselmeerzijde : deel c: plan van aanpak vervolgtoets en verbetermaatregelen

  2005

 9. Sciareadlv 1 : a FORTRAN 90 interface to SCIAMACHY level-1c files

  This document briefly describes the FORTRAN 90 software for the reading of datasets from level 1c files from the SCIAMACHY satellite instrument [1]. The main code components are described and a short example...

  2005

 10. Milieu-effectrapport Afferdensche en Deestsche Waarden : berging van uiterwaardengrond [2005]

  2005