Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. SCOR working group 120 Phaeocystis

  2005

 2. Cursus: innovatieve materiaaltoepassingen in waterbouwkundige constructies : 29 en 30 september 2005

  2005

 3. MER extra spuicapaciteit Afsluitdijk : deel locatiekeuze en voorlopige inrichting

  Beschrijving van de effecten op het milieu en de omgeving van een nieuw te bouwen spuisluis in de Afsluitdijk. De m.e.r.-studie is opgesplitst in twee delen. Dit eerste deel bevat effectbeschrijvingen...

  2005

 4. Nut en noodzaak van het extraheren van effluenten voor de TEB-methodiek

  Dit rapport is de weerslag van het RWS-Stuurboord-project B14, genaamd TEB praktijktoetsing (uit 2004). In dit project is voor het eerst de zogenaamde XAD-methode toegepast bij de methodiek van Totaal...

  2005

 5. Lood in drinkwater : subsidie voor het vervangen van loden leidingen

  VROM streeft er naar om alle loden waterleidingen in Nederland te laten vervangen. En dat zijn er nogal wat, want vòòr 1940 waren alle drinkwaterleidingen van lood gemaakt. De Waterleidingbedrijven in...

  2005

 6. Scenario's in beeld : klimaatverandering en de Waddenzee

  Brengt in verkorte weergave mogelijke veranderingen ten gevolge van klimaatverandering voor de Waddenzee in beeld. Gaat in op nieuwe inzichten voor het beheer van de Waddenzee en geeft een visie op toekomstig...

  2005

 7. BAS user requirements : BAS gebruikersvereisten

  In order to be able to formulate the audit requirements and to establish the requirements on the BAS service, Rijkswaterstaat establishes its user requirements on a bathymetric service. This is done in...

  2005

 8. MCA en MKBA: structureren of sturen? : een verkenning van beslissingsondersteunende instrumenten voor Nuchter omgaan met risico's

  Centraal staat de vraag op welke wijze bij de afweging van milieurisico's gebruik gemaakt kan worden van maatschappelijke kosten-batenanalyse en multi-criteria-analyse. Het rapport bespreekt MKBA- en ...

  2005

 9. Inventarisatie ontwerpwaarden Waddenzee : definitief rapport

  2005

 10. Verklaring van baggervolumes

  Dit document is samengesteld uit een combinatie van een aantal deelproducten van het WINN project Verklaring baggervolumes, en kan beschouwd worden als eindresultaat van het project. Van een vijftal projecten...

  2005