Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Monitoring of radiation in the environment in the Netherlands : results

  2005

 2. Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water : ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden

  Ten behoeve van de maatlatontwikkeling voor de handhaving van de Europese Kaderrichtlijn Water worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders en schorren: 1. een areaal-referentie....

  2005

 3. The Niger, a lifeline : effective water management in the Upper Niger Basin

  2005

 4. Landelijke rapportage VROM-brede gemeenteonderzoeken 2003 en 2004

  In 2003 en 2004 heeft de VROM-Inspectie bij 262 onderzoek gedaan naar de uitvoering van de VROM-taken voor de gemeenten. Uit de onderzoeken blijkt dat de prestaties van de gemeenten op het gebied van onder...

  2005

 5. Beheer- en instandhoudingsplan 2005-2015 voor het baggerspeciedepot IJsseloog

  Beschrijft doel, functie en benodigde financiering van het depot. Geeft inspectie- en onderhoudsplannen met het doel het depot efficiënt te beheren en te onderhouden. Een groot aantal tekeningen van...

  2005

 6. Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement : geïntegreerd parkeerbeleid: de uitdaging voor het werkveld - een inleiding op de procesmatige aspecten van parkeerbeleid

  2005

 7. Le Niger, une artère vitale : gestion efficace de l'eau dans le bassin du Haut Niger

  2005

 8. Wegen, water en natuurwetgeving in onze buurlanden Verslag van een studiereis in 2005 naar Frankrijk

  2005

 9. Wetgevingsdomein Personenvervoer Beter Geregeld: veranderplan op basis van het doorlichten van het wetgevingsdomein personenvervoer met de sturingsvisie van V&W

  Bevat ook het verslag van het debat op 11 okt. 2005 met het adviescollege Beter Geregeld en het advies van dit college d.d. 2 nov. 2005

  2005

 10. Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement : procestechnieken voor de nieuwe parkeeropgave - de gereedschapskist voor de procesmanager

  2005