Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Bewezen sterkte basalt : Deelonderzoek 6.0a van het Onderzoeksprogramma kennisleemtes steenbekedingen : Definitief

  14-12-2005

 2. Veiligheidsanalyse kruising Hollandsche Diep-Dordtsche Kil

  14-12-2005

 3. Meetverslag Amelander Zeegat stormseizoen 2004-2005 : eindrapport

  14-12-2005

 4. Measurement report tidal inlet Ameland for the storm season 2004-2005 : final report

  This report contains the analysis of the measurements by ten wave buoys near the tidal inlet of Ameland during the storm season 2004-2005 (1 December 2004 - 1 May 2005). This report has been made by...

  14-12-2005

 5. Eén plan voor stad en snelweg; Bijlage: eerste fase milieueffecrapport

  Dit rapport brengt het probleemoplossend vermogen en de belangrijkste voor- en nadelen van mogelijke oplossingen voor de problematiek van de Passage A2 in beeld.

  14-12-2005

 6. Actualisatie uitstroomfrequenties wegtransport

  Bij de berekening van het extern veiligheidsrisico veroorzaaktdoor het transport gevaarlijke stoffen over de weg wordt gebruikt van scenario?s voor ongevallen met druk en atmosferische tankwagens. Aan...

  16-12-2005

 7. Kosten-batenanalyse op hoofdlijnen voor de Planstudie Schiphol-A?dam-Almere : eindrapport

  De kosten-batenanalyse (KBA) Schiphol-Amsterdam-Almere is bedoeld ter ondersteuning van de besluitvorming tussen de aanwezige alternatieven: het nulplusalternatief, het stroomlijnalternatief en het ve...

  16-12-2005

 8. Mainport Schiphol : beleidsinformatie : Achtergronddocument

  Behandelt de groeiende woningbehoefte en de ruimtelijke beperkingen als gevolg van Schiphol en de effecten van de luchthaven, zoals geluid, emissie en externe veiligheid, in beeld. Er is aandacht voor...

  16-12-2005

 9. Planstudie/MER Schiphol ? Amsterdam ? Almere : MER, eerste fase

  Samenvatting van het MER eerste fase Schiphol-Amsterdam-Almere. Het verkeer in de regio Schiphol-Amsterdam-Almere loopt steeds verder vast, en dit is een bedreiging voor de economische ontwikkeling, de...

  19-12-2005

 10. Planstudie / MER Schiphol-Amsterdam-Almere : Deelrapport Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA)

  Dit deelrapport is opgesteld in het kader van de Planstudie/MER Schiphol-Amsterdam-Almere, eerste fase. In deze fase wordt ingezoomd op de afweging tussen alternatieven tussen de knooppunten Holendrecht...

  19-12-2005