Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. SWAN-berekeningen ten behoeve van HR2006 voor de Hollandse Kust : rapportage fase 2 en 3

  Volgens de Wet op de Waterkering moet de minister van Verkeer en Waterstaat in 2006 de Hydraulische Randvoorwaarden voor de primaire waterkeringen opnieuw vaststellen. Voor de kustzone gaat het daarbij...

  06-12-2005

 2. Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid : aanvulling VI

  Tracébesluit HSL-Zuid aanvulling VI voorziet in de wijziging van het TB HSL-Zuid inzake de aanleg van een fiets-voetgangersverbinding over de infrastructuurbundel ter hoogte van het station Prinsenbeek...

  06-12-2005

 3. Verslag werkconferentie best practices verkeersmanagement droog

  Rijkswaterstaat wordt omgevormd tot een agentschap, met als doel zakelijker en publieksgerichter te kunnen opereren. Eén van de doelstellingen die de organisatie zich daarbij heeft gesteld,is het ontwikkelen...

  06-12-2005

 4. Verslag werkconferentie best practices watermanagement

  Rijkswaterstaat wordt omgevormd tot een agentschap, met als doel zakelijker en publieksgerichter te kunnen opereren. Eén van de doelstellingen die de organisatie zich daarbij heeft gesteld,is het ontwikkelen...

  07-12-2005

 5. Advies aanpassen AMvB WVO stralen en conserveren vaste objecten

  08-12-2005

 6. Dynamische rijbaanmarkering : state of the art

  De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) voert in 2005 en 2006 het project ?doorontwikkeling dynamische rijbaanmarkering? (DRM) uit. Dit rapport is een eerste product van dat project en geeft de state...

  08-12-2005

 7. Inspectiekader : Verspreiding zoute baggerspecie

  09-12-2005

 8. Haalbaarheid numerieke modelsimulaties geulwandsuppletie Oostgat

  In 2005 is op de steile geulwand van het Oostgat, gelegen langs de kust van Zuid-West Walcheren een proefsuppletie uitgevoerd, waarvan men de ontwikkeling volgt. Rijkswaterstaat heeft behoefte aan een...

  09-12-2005

 9. Collega wordt klant : rolverdeling verandert bij vorming Corporate Dienst

  De Corporate Dienst gaat per 2 januari 2006 als shared services-organisatie van start. Het klantencontactcentrum (KCC) ontvangt dan alle aanvragen voor producten en diensten via een centraal telefoonnummer. ...

  10-12-2005

 10. I love uitgerust achter het stuur!? : vermoeidheid in het verkeer : maatregelen in het buitenland en toepasbaarheid in Nederland

  Doel van dit project is de identificatie van maatregelen in het wegverkeer ter preventie van ongevallen waarbij vermoeidheid een rol speelt (met name buiten Nederland), die agendazettend zijn die op korte...

  12-12-2005