Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Dynamische rijbaanmarkering : state of the art

  De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) voert in 2005 en 2006 het project ?doorontwikkeling dynamische rijbaanmarkering? (DRM) uit. Dit rapport is een eerste product van dat project en geeft de state...

  08-12-2005

 2. Inspectiekader : Verspreiding zoute baggerspecie

  09-12-2005

 3. Haalbaarheid numerieke modelsimulaties geulwandsuppletie Oostgat

  In 2005 is op de steile geulwand van het Oostgat, gelegen langs de kust van Zuid-West Walcheren een proefsuppletie uitgevoerd, waarvan men de ontwikkeling volgt. Rijkswaterstaat heeft behoefte aan een...

  09-12-2005

 4. Collega wordt klant : rolverdeling verandert bij vorming Corporate Dienst

  De Corporate Dienst gaat per 2 januari 2006 als shared services-organisatie van start. Het klantencontactcentrum (KCC) ontvangt dan alle aanvragen voor producten en diensten via een centraal telefoonnummer. ...

  10-12-2005

 5. I love uitgerust achter het stuur!? : vermoeidheid in het verkeer : maatregelen in het buitenland en toepasbaarheid in Nederland

  Doel van dit project is de identificatie van maatregelen in het wegverkeer ter preventie van ongevallen waarbij vermoeidheid een rol speelt (met name buiten Nederland), die agendazettend zijn die op korte...

  12-12-2005

 6. Centrale bediening objecten : Appendix Vanessa IDD, Informatie Elementen CBO (Informatie Elementen, CBO_IE)

  Geeft een overzicht van de informatie elementen die o.a. t.b.v. de presentatie, beheer en audio/ video clusters geleverd kunnen worden door de cluster CBO. De cluster CBO is IE-eigenaar van de hier beschreven...

  12-12-2005

 7. Actief aandeelhouderschap, waarborg mainportbelang: over de borging van nationale publieke belangen bij de verzelfstandiging van het Havenbedrijf Rotterdam

  12-12-2005

 8. Informatieanalyse Luchtkwaliteit

  Deze derde Informatieanalyse Luchtkwaliteit gaat in op: - EU-Milieuraad 2 december (voor Nederland belangrijke punten) - Standpuntbepaling Nederland over Europese voorstellen - Wetgeving luchtkwaliteit...

  13-12-2005

 9. Baggerspecie en bodemvreemde materialen : ervaringen bij baggercontracten

  In hoofdstuk 2 is een korte uitwerking van de problematiek opgenomen. De resultaten van de inventarisatie naar recente ervaringen staan in hoofdstuk 3. Op de keuzemogelijkheden en de positieve pro...

  13-12-2005

 10. Onderzoek langsnaden tweelaags ZOAB : interpretatierapport

  Naden zijn zwakke plekken in verhardingen. Voor een juiste verdichting op de naad verdient het de voorkeur deklagen, en zeker tweelaags ZOAB, warm in warm aan te brengen. Daar dit in de praktijk niet altijd...

  14-12-2005