Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Snelweg als volwaardig onderdeel van de stad Utrecht : D&C-contract Rijksweg A2 Leidsche Rijn

  De rijksweg A2 ter hoogte van het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn krijgt in de komende jaren over een lengte van 1,6 kilometer een (gedeeltelijke) overkapping. Deze constructie maakt van de autosnelweg...

  12-2005

 2. Op zoek naar de juiste aanpak : grondige renovatie van drie stuw- en sluiscomplexen

  Drie stuw- en sluiscomplexen in de Nederrijn en Lek, gerealiseerd tussen 1958 en 1970, wachten op een grondige renovatie. De Bouwdienst en Rijkswaterstaat Oost-Nederland halen hiervoor alles uit de kast....

  12-2005

 3. Het spanningsveld tussen architectuur en ?markt, tenzij? : vormgeving in Design & Construct

  Rijkswaterstaat discussieert met architecten, aannemers en andere marktpartijen over de plaats van vormgeving in design & constructcontracten. Daarin gaan aannemers over het ontwerp van de kunstwerken,...

  12-2005

 4. Blik op de buitenwereld : 'Kennisplein' Verkeer en Waterstaat met een taxonomie

  Bruggen, tunnels en viaducten: het zijn de meest aanschouwelijke producten van Rijkswaterstaat Bouwdienst. Deze producten zijn gebaseerd op kennis. Kennis, die beter dan ooit toegankelijk is dankzij 'Kennisplein'...

  12-2005

 5. De nieuwe Bouwdienst

  Op 1 januari 2006 gaat een nieuwe Bouwdienst van start, met een nieuwe structuur en een vernieuwde werkwijze. Deze vloeien voort uit het in 2002 gepubliceerde Ondernemingsplan RWS, dat beschrijft hoe...

  12-2005

 6. Vervoermanagement : decentrale rapportages 2004 : verslag van analyse

  Decentrale overheden (provincies en regionale openbare lichamen) zijn volgens het Tijdelijk Besluit Specifieke Uitkering Vervoermanagement jaarlijks financieel en inhoudelijk verslag te doen van de uitvoering...

  12-2005

 7. Controle MAAS 2015 : controle, analyse en een herberekening van de afvoerstatistiek 2015 voor de Maas : eindrapport

  12-2005

 8. Verkenning van systeemwerking in het bovenrivierengebied van Rijn en Maas

  In totaal zijn elf dijkdoorbraakberekeningen voor acht verschillende dijkdoorbraaklocaties gemaakt met het DelftFLS software pakket, respectievelijk acht berekeningen zonder compartimentering en drie berekeningen...

  12-2005

 9. Zijdelings toevoeren Rijntakken tmr2006 : bovenrand, benedenrand, golfvorm

  01-12-2005

 10. Evaluatie Groene Strand, Terschelling : veranderingen in vegetatie, hydrologie en beheer in de periode 1996 - 2004

  Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben samen in 1996 in het Groene Strand een aantal drastische ingrepen uitgevoerd. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben samen in 1996 in het Groene Strand een...

  05-12-2005