Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. B&O SOBEK-NDB : vergelijking modellen NDB1_0_0 en RVWB2006

  12-2005

 2. Overzicht 10 jaar oriƫnterend onderzoek macrofauna : overzicht van de verzamelde gegevens

  In het Nader Onderzoek (Tuinstra et al, 2000; Van Elswijk, 2000) wordt inzicht verkregen in de mate van urgentie van het saneren van waterbodemverontreinigingen. Een aspect daarbij is het beoordelen van...

  12-2005

 3. Primaire rapportage fytoplankton : opzet, aanpak en resultaten van de fytoplanktonmonitoring in het kader van het biologisch meetnet MWTL zoete rijkswateren : 1992-2004

  Verschaft inzicht in de uitvoering, resultaten en eventuele problemen en optimalisatiemogelijkheden van de fytoplanktonmonitoring, zoals deze heeft plaatsgevonden in het kader van het biologisch meetnet...

  12-2005

 4. Extreme hoogwaters in de zomer : iets om rekening mee te houden?

  12-2005

 5. Priming van kalmte en hoffelijkheid : verslag van drie laboratoriumexperimenten als opmaat voor het testen van priming in verkeerssituaties

  12-2005

 6. Dossier stenengooiers : Onderzoek Bouwdienst naar gedrag, risico?s, oplossingen en kosten

  Nederland heeft in toenemende mate te maken met jongeren die stenen en andere voorwerpen gooien vanaf viaducten. Dit baldadige gedrag leidde begin dit jaar zelfs tot een dodelijk ongeval op de rijksweg...

  12-2005

 7. Haalbaarheidstudie faunapassage A28-Drentsche Aa

  12-2005

 8. Veiligheid Nederland in Kaart : zijn de Nederlandse dijkringen ?waterproof??

  Nederland ligt grotendeels onder de zeespiegel, ingeklemd door water en beschermd door een complex systeem van dijken. Hoe veilig is Nederland? De zeespiegelstijging, steeds heftigere regenval en meer...

  12-2005

 9. Snelweg als volwaardig onderdeel van de stad Utrecht : D&C-contract Rijksweg A2 Leidsche Rijn

  De rijksweg A2 ter hoogte van het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn krijgt in de komende jaren over een lengte van 1,6 kilometer een (gedeeltelijke) overkapping. Deze constructie maakt van de autosnelweg...

  12-2005

 10. Op zoek naar de juiste aanpak : grondige renovatie van drie stuw- en sluiscomplexen

  Drie stuw- en sluiscomplexen in de Nederrijn en Lek, gerealiseerd tussen 1958 en 1970, wachten op een grondige renovatie. De Bouwdienst en Rijkswaterstaat Oost-Nederland halen hiervoor alles uit de kast....

  12-2005