Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Evaluatie Groene Strand, Terschelling : veranderingen in vegetatie, hydrologie en beheer in de periode 1996 - 2004 RWS Rapportendatabank

  Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben samen in 1996 in het Groene Strand een aantal drastische ingrepen uitgevoerd. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben samen in 1996 in het Groene Strand een...

  05-12-2005

 2. SWAN-berekeningen ten behoeve van HR2006 voor de Hollandse Kust : rapportage fase 2 en 3 RWS Rapportendatabank

  Volgens de Wet op de Waterkering moet de minister van Verkeer en Waterstaat in 2006 de Hydraulische Randvoorwaarden voor de primaire waterkeringen opnieuw vaststellen. Voor de kustzone gaat het daarbij...

  06-12-2005

 3. Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid : aanvulling VI RWS Rapportendatabank

  Tracébesluit HSL-Zuid aanvulling VI voorziet in de wijziging van het TB HSL-Zuid inzake de aanleg van een fiets-voetgangersverbinding over de infrastructuurbundel ter hoogte van het station Prinsenbeek...

  06-12-2005

 4. Verslag werkconferentie best practices verkeersmanagement droog RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat wordt omgevormd tot een agentschap, met als doel zakelijker en publieksgerichter te kunnen opereren. Eén van de doelstellingen die de organisatie zich daarbij heeft gesteld,is het ontwikkelen...

  06-12-2005

 5. Verslag werkconferentie best practices watermanagement RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat wordt omgevormd tot een agentschap, met als doel zakelijker en publieksgerichter te kunnen opereren. Eén van de doelstellingen die de organisatie zich daarbij heeft gesteld,is het ontwikkelen...

  07-12-2005

 6. Advies aanpassen AMvB WVO stralen en conserveren vaste objecten RWS Rapportendatabank

  08-12-2005

 7. Dynamische rijbaanmarkering : state of the art RWS Rapportendatabank

  De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) voert in 2005 en 2006 het project ?doorontwikkeling dynamische rijbaanmarkering? (DRM) uit. Dit rapport is een eerste product van dat project en geeft de state...

  08-12-2005

 8. Inspectiekader : Verspreiding zoute baggerspecie RWS Rapportendatabank

  09-12-2005

 9. Haalbaarheid numerieke modelsimulaties geulwandsuppletie Oostgat RWS Rapportendatabank

  In 2005 is op de steile geulwand van het Oostgat, gelegen langs de kust van Zuid-West Walcheren een proefsuppletie uitgevoerd, waarvan men de ontwikkeling volgt. Rijkswaterstaat heeft behoefte aan een...

  09-12-2005

 10. I love uitgerust achter het stuur!? : vermoeidheid in het verkeer : maatregelen in het buitenland en toepasbaarheid in Nederland RWS Rapportendatabank

  Doel van dit project is de identificatie van maatregelen in het wegverkeer ter preventie van ongevallen waarbij vermoeidheid een rol speelt (met name buiten Nederland), die agendazettend zijn die op korte...

  12-12-2005