Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2005

 1. Veiligheid Nederland in Kaart : zijn de Nederlandse dijkringen ?waterproof?? RWS Rapportendatabank

  Nederland ligt grotendeels onder de zeespiegel, ingeklemd door water en beschermd door een complex systeem van dijken. Hoe veilig is Nederland? De zeespiegelstijging, steeds heftigere regenval en meer...

  12-2005

 2. Snelweg als volwaardig onderdeel van de stad Utrecht : D&C-contract Rijksweg A2 Leidsche Rijn RWS Rapportendatabank

  De rijksweg A2 ter hoogte van het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn krijgt in de komende jaren over een lengte van 1,6 kilometer een (gedeeltelijke) overkapping. Deze constructie maakt van de autosnelweg...

  12-2005

 3. Op zoek naar de juiste aanpak : grondige renovatie van drie stuw- en sluiscomplexen RWS Rapportendatabank

  Drie stuw- en sluiscomplexen in de Nederrijn en Lek, gerealiseerd tussen 1958 en 1970, wachten op een grondige renovatie. De Bouwdienst en Rijkswaterstaat Oost-Nederland halen hiervoor alles uit de kast....

  12-2005

 4. Het spanningsveld tussen architectuur en ?markt, tenzij? : vormgeving in Design & Construct RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat discussieert met architecten, aannemers en andere marktpartijen over de plaats van vormgeving in design & constructcontracten. Daarin gaan aannemers over het ontwerp van de kunstwerken,...

  12-2005

 5. Blik op de buitenwereld : 'Kennisplein' Verkeer en Waterstaat met een taxonomie RWS Rapportendatabank

  Bruggen, tunnels en viaducten: het zijn de meest aanschouwelijke producten van Rijkswaterstaat Bouwdienst. Deze producten zijn gebaseerd op kennis. Kennis, die beter dan ooit toegankelijk is dankzij 'Kennisplein'...

  12-2005

 6. De nieuwe Bouwdienst RWS Rapportendatabank

  Op 1 januari 2006 gaat een nieuwe Bouwdienst van start, met een nieuwe structuur en een vernieuwde werkwijze. Deze vloeien voort uit het in 2002 gepubliceerde Ondernemingsplan RWS, dat beschrijft hoe...

  12-2005

 7. Vervoermanagement : decentrale rapportages 2004 : verslag van analyse RWS Rapportendatabank

  Decentrale overheden (provincies en regionale openbare lichamen) zijn volgens het Tijdelijk Besluit Specifieke Uitkering Vervoermanagement jaarlijks financieel en inhoudelijk verslag te doen van de uitvoering...

  12-2005

 8. Controle MAAS 2015 : controle, analyse en een herberekening van de afvoerstatistiek 2015 voor de Maas : eindrapport RWS Rapportendatabank

  12-2005

 9. Verkenning van systeemwerking in het bovenrivierengebied van Rijn en Maas RWS Rapportendatabank

  In totaal zijn elf dijkdoorbraakberekeningen voor acht verschillende dijkdoorbraaklocaties gemaakt met het DelftFLS software pakket, respectievelijk acht berekeningen zonder compartimentering en drie berekeningen...

  12-2005

 10. Zijdelings toevoeren Rijntakken tmr2006 : bovenrand, benedenrand, golfvorm RWS Rapportendatabank

  01-12-2005