Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2004

 1. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 307 : metalen in oppervlaktewater - 20 sep 2004

  2004

 2. Recente projecten : presentatie P.L.M. Jansen Disciplineleider / projectleider / buitenstaander

  2004

 3. National evaluation report of the joint assessment and monitoring programme of the Netherlands 2002

  2004

 4. Broedvogels van de Westhavendam Sloe, Fort Rammekens & Schorerpolder en delen van het Sloegebied, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 5. "Vergeten" stoffen in de Rijn-Maas monding : een survey in 2001

  Het blijkt dat naast veel "bekende" stoffen zoals PCB's, PAK's, bestrijdingsmiddelen, er ook veel "onbekende" organische stoffen in het oppervlaktewater aanwezig zijn. Met een brede...

  2004

 6. Broedvogels van een deel van de scherpenissepolder, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 7. Broedvogels van het duin bij Breskens, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 8. PAO cursus design & construct : Delft, 7, 8 en 15 oktober 2004

  2004

 9. Calibration Heimann radiation thermometers

  In the past years radiation thermometers have been employed by KNMI to measure the sky temperature at various locations in the Netherlands and the surface temperature at the Cabauw research station. The...

  2004

 10. Legionellapreventie in leidingwater : aangepaste ontwerpwijziging Waterleidingbesluit

  Dit ontwerpbesluit zet de Tijdelijke regeling om in een Algemene Maatregel van Bestuur. Na voorpublicatie van het ontwerpbesluit is er door verschillende instantie commentaar uitgebracht en is er een overleg...

  2004