Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2004

 1. Golfmetingen met drukopnemers : haalbaarheidsonderzoek

  Beschreven wordt een haalbaarheidsstudie naar het uitvoeren van golfmetingen met behulp van drukopnemers. Deze methode wordt onderzocht omdat bij de huidige methode van golfmeting (met behulp van capacitieve...

  2004

 2. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 307 : metalen in oppervlaktewater - 20 sep 2004

  2004

 3. Recente projecten : presentatie P.L.M. Jansen Disciplineleider / projectleider / buitenstaander

  2004

 4. National evaluation report of the joint assessment and monitoring programme of the Netherlands 2002

  2004

 5. Broedvogels van de Westhavendam Sloe, Fort Rammekens & Schorerpolder en delen van het Sloegebied, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 6. Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement : park & ride (P+R) in het buitenland

  Overzicht van ervaringen met de aanpak om in en rond stedelijke centra het autogebruik te beperken en het openbaarvervoergebruik te bevorderen. De meeste aandacht gaat naar P+R ervaringen in Engeland,...

  2004

 7. "Vergeten" stoffen in de Rijn-Maas monding : een survey in 2001

  Het blijkt dat naast veel "bekende" stoffen zoals PCB's, PAK's, bestrijdingsmiddelen, er ook veel "onbekende" organische stoffen in het oppervlaktewater aanwezig zijn. Met een brede...

  2004

 8. Broedvogels van een deel van de scherpenissepolder, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 9. Broedvogels van het duin bij Breskens, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 10. Calibration Heimann radiation thermometers

  In the past years radiation thermometers have been employed by KNMI to measure the sky temperature at various locations in the Netherlands and the surface temperature at the Cabauw research station. The...

  2004