Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2004

 1. Kwaliteit vergunningverlening en handhaving Vredestein Enschede

  Het grondstoffenmagazijn van bandenfabrikant Vredestein in Enschede heeft jarenlang niet voldaan aan de landelijke veiligheidseisen. Dit blijkt uit onderzoek van de VROM-Inspectie na een uitslaande brand...

  2004

 2. Kosten-batenanalyse van maatregelen voor vrachtauto's en bedrijven : maatregelen ter reductie van het aantal verkeersslachtoffers en schadegevallen

  Bedrijven met een goederentransportfunctie kunnen twee soorten veiligheidsmaatregelen namen: maatregelen om het aantal schadegevallen te reduceren en maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen....

  2004

 3. Broedvogels van het schor en de polders tussen Baalhoek en Paal, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 4. Ombouwen van vluchtstrook naar weefvak : een nieuwe toekomst voor vluchtstroken op de A1

  Op verzoek van de Directie Oost Nederland van Rijkswaterstaat is onderzoek verricht naar de mogelijkheid om een gedeelte van de vluchtstroken van de A1 een andere verkeersbestemming te...

  2004

 5. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 303 : chloorfenolen in oppervlaktewater - 02 aug 2004

  2004

 6. Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 : deel 1 [2004] : beleidskader : gewijzigde versie van april 2004 : LAP 2002-2012 : deel 1 beleidskader [2004]

  Beschrijft het afvalbeheer voor de periode 2002-2006 en blikt vooruit op (mogelijke) ontwikkelingen in het afvalbeheer in de periode tot 2012. Het LAP is gewijzigd naar aanleiding van twee uitspraken van...

  2004

 7. Broedvogels van de Nijs- en Hooglandpolder in de Kop van Ossenisse, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 8. Hoogwaardig hergebruik van ZOAB middels de Halfwarme schuimbitumen techniek

  De komende jaren zal 30% van het vrijkomende asfaltgranulaat uit ZOAB-granulaat bestaan. Met behulp van de halfwarme schuimbitumentechniek is het mogelijk een hoog percentage ZOAB granulaat...

  2004

 9. De publieke beleving en waardering van schone waterbodems en biodiversiteit in Nederland

  In deze studie wordt met behulp van de zogenaamde contingent valuation methode (CVM) de sociaal-economische waarde geschat van een toename van biodiversiteit in en rondom open water in Nederland als gevolg...

  2004

 10. Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 : deel 2 en 3 [2004] : sectorplannen : capaciteitsplannen : gewijzigde versie van april 2004 : LAP 2002-2012 : deel 2 sectorplannen

  Beschrijft het afvalbeheer voor de periode 2002-2006 en blikt vooruit op (mogelijke) ontwikkelingen in het afvalbeheer in de periode tot 2012. Het LAP is gewijzigd naar aanleiding van twee uitspraken van...

  2004