Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2004

 1. Ombouwen van vluchtstrook naar weefvak : een nieuwe toekomst voor vluchtstroken op de A1

  Op verzoek van de Directie Oost Nederland van Rijkswaterstaat is onderzoek verricht naar de mogelijkheid om een gedeelte van de vluchtstroken van de A1 een andere verkeersbestemming te...

  2004

 2. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 303 : chloorfenolen in oppervlaktewater - 02 aug 2004

  2004

 3. Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 : deel 1 [2004] : beleidskader : gewijzigde versie van april 2004 : LAP 2002-2012 : deel 1 beleidskader [2004]

  Beschrijft het afvalbeheer voor de periode 2002-2006 en blikt vooruit op (mogelijke) ontwikkelingen in het afvalbeheer in de periode tot 2012. Het LAP is gewijzigd naar aanleiding van twee uitspraken van...

  2004

 4. Broedvogels van de Nijs- en Hooglandpolder in de Kop van Ossenisse, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 5. Hoogwaardig hergebruik van ZOAB middels de Halfwarme schuimbitumen techniek

  De komende jaren zal 30% van het vrijkomende asfaltgranulaat uit ZOAB-granulaat bestaan. Met behulp van de halfwarme schuimbitumentechniek is het mogelijk een hoog percentage ZOAB granulaat...

  2004

 6. De publieke beleving en waardering van schone waterbodems en biodiversiteit in Nederland

  In deze studie wordt met behulp van de zogenaamde contingent valuation methode (CVM) de sociaal-economische waarde geschat van een toename van biodiversiteit in en rondom open water in Nederland als gevolg...

  2004

 7. Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 : deel 2 en 3 [2004] : sectorplannen : capaciteitsplannen : gewijzigde versie van april 2004 : LAP 2002-2012 : deel 2 sectorplannen

  Beschrijft het afvalbeheer voor de periode 2002-2006 en blikt vooruit op (mogelijke) ontwikkelingen in het afvalbeheer in de periode tot 2012. Het LAP is gewijzigd naar aanleiding van twee uitspraken van...

  2004

 8. Vernieuwing periodieke hoogtemetingen kwelders waddenzee : voor de meetdienst van Directie Noord-Nederland

  Hoogtemetingen m.b.t. de vastelandskwelders in Friesland, van Zwarte Haan tot Ternaard, en in Groningen, van de Lauwerszeedijk tot ca. 1 km oostelijk van de Lauwerpolder.

  2004

 9. Broedvogels van de Noordpolder, Oudelandpolder en de Muijepolder, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 10. Aanvangsstroefheid van ZOAB met 5,5% bitumen nader onderzocht

  Rond 1990 zijn door de CROW werkgroep WM11 en de DWW een 26-tal ZOAB proefvakken aangelegd om inzicht te krijgen in het rafelingsgedrag van gemodificeerd ZOAB met het doel om de levensduur...

  2004