Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2004

 1. Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 : deel 1 [2004] : beleidskader : gewijzigde versie van april 2004 : LAP 2002-2012 : deel 1 beleidskader [2004]

  Beschrijft het afvalbeheer voor de periode 2002-2006 en blikt vooruit op (mogelijke) ontwikkelingen in het afvalbeheer in de periode tot 2012. Het LAP is gewijzigd naar aanleiding van twee uitspraken van...

  2004

 2. Broedvogels van de Nijs- en Hooglandpolder in de Kop van Ossenisse, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 3. De publieke beleving en waardering van schone waterbodems en biodiversiteit in Nederland

  In deze studie wordt met behulp van de zogenaamde contingent valuation methode (CVM) de sociaal-economische waarde geschat van een toename van biodiversiteit in en rondom open water in Nederland als gevolg...

  2004

 4. Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 : deel 2 en 3 [2004] : sectorplannen : capaciteitsplannen : gewijzigde versie van april 2004 : LAP 2002-2012 : deel 2 sectorplannen

  Beschrijft het afvalbeheer voor de periode 2002-2006 en blikt vooruit op (mogelijke) ontwikkelingen in het afvalbeheer in de periode tot 2012. Het LAP is gewijzigd naar aanleiding van twee uitspraken van...

  2004

 5. Vernieuwing periodieke hoogtemetingen kwelders waddenzee : voor de meetdienst van Directie Noord-Nederland

  Hoogtemetingen m.b.t. de vastelandskwelders in Friesland, van Zwarte Haan tot Ternaard, en in Groningen, van de Lauwerszeedijk tot ca. 1 km oostelijk van de Lauwerpolder.

  2004

 6. Broedvogels van de Noordpolder, Oudelandpolder en de Muijepolder, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 7. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 304 : PAK in afvalwater - 31 aug 2004

  2004

 8. Landelijk-dorps wonen : vraag en aanbod

  Hoe groot is de vraag naar landelijk-dorpse milieus en wat is het profiel en zijn de wensen van de vragers? Deze vraag is afgezet tegen het aanbod en gedifferentieerd naar landsdeel en naar type gebied,...

  2004

 9. Broedvogels tussen Kats en Colijnsplaat, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 10. Golfmetingen met drukopnemers : haalbaarheidsonderzoek

  Beschreven wordt een haalbaarheidsstudie naar het uitvoeren van golfmetingen met behulp van drukopnemers. Deze methode wordt onderzocht omdat bij de huidige methode van golfmeting (met behulp van capacitieve...

  2004