Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2004

 1. Vernieuwing periodieke hoogtemetingen kwelders waddenzee : voor de meetdienst van Directie Noord-Nederland RWS Rapportendatabank

  Hoogtemetingen m.b.t. de vastelandskwelders in Friesland, van Zwarte Haan tot Ternaard, en in Groningen, van de Lauwerszeedijk tot ca. 1 km oostelijk van de Lauwerpolder.

  2004

 2. Broedvogels van de Noordpolder, Oudelandpolder en de Muijepolder, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna RWS Rapportendatabank

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 3. Aanvangsstroefheid van ZOAB met 5,5% bitumen nader onderzocht RWS Rapportendatabank

  Rond 1990 zijn door de CROW werkgroep WM11 en de DWW een 26-tal ZOAB proefvakken aangelegd om inzicht te krijgen in het rafelingsgedrag van gemodificeerd ZOAB met het doel om de levensduur...

  2004

 4. Mineralen beter geregeld : evaluatie van de werking van de Meststoffenwet 1998-2003 RWS Rapportendatabank

  Het doel van deze vierde evaluatie van de Meststoffenwet is om verslag uit te brengen aan het kabinet, de Tweede Kamer en andere belanghebbenden over de werking van de Meststoffenwet sinds de invoering...

  2004

 5. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 304 : PAK in afvalwater - 31 aug 2004 RWS Rapportendatabank

  2004

 6. Broedvogels tussen Kats en Colijnsplaat, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna RWS Rapportendatabank

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 7. Golfmetingen met drukopnemers : haalbaarheidsonderzoek RWS Rapportendatabank

  Beschreven wordt een haalbaarheidsstudie naar het uitvoeren van golfmetingen met behulp van drukopnemers. Deze methode wordt onderzocht omdat bij de huidige methode van golfmeting (met behulp van capacitieve...

  2004

 8. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 307 : metalen in oppervlaktewater - 20 sep 2004 RWS Rapportendatabank

  2004

 9. Recente projecten : presentatie P.L.M. Jansen Disciplineleider / projectleider / buitenstaander RWS Rapportendatabank

  2004

 10. National evaluation report of the joint assessment and monitoring programme of the Netherlands 2002 RWS Rapportendatabank

  2004