Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2004

 1. Broedvogels van inlagen bij Wemeldinge, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna RWS Rapportendatabank

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 2. Effecten van een nieuwe spuisluis in de Afsluitdijk op de ecologie van de Waddenzee : rapportage fase 3 van het onderdeel ecologie van de [ES]2-Afsluitdijk effectenstudie RWS Rapportendatabank

  De spuicapaciteit in de Afsluitdijk is momenteel onvoldoende om het winterstreefpeil van het IJsselmeer te handhaven. Dit zal in de toekomst nog moeilijker worden door de verwachte klimaatverandering door...

  2004

 3. Functional requirements for asphalt mixture in the contract RWS Rapportendatabank

  The feasibility of property-related requirements to replace composition-related requirements for asphalt mixture was investigated. The investigation was undertaken to show that performance...

  2004

 4. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 302 : algemene parameters in afvalwater - 05 juli 2004 RWS Rapportendatabank

  2004

 5. Broedvogels van het schor en de polders tussen Baalhoek en Paal, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna RWS Rapportendatabank

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 6. Ombouwen van vluchtstrook naar weefvak : een nieuwe toekomst voor vluchtstroken op de A1 RWS Rapportendatabank

  Op verzoek van de Directie Oost Nederland van Rijkswaterstaat is onderzoek verricht naar de mogelijkheid om een gedeelte van de vluchtstroken van de A1 een andere verkeersbestemming te...

  2004

 7. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 303 : chloorfenolen in oppervlaktewater - 02 aug 2004 RWS Rapportendatabank

  2004

 8. Broedvogels van de Nijs- en Hooglandpolder in de Kop van Ossenisse, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna RWS Rapportendatabank

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 9. Hoogwaardig hergebruik van ZOAB middels de Halfwarme schuimbitumen techniek RWS Rapportendatabank

  De komende jaren zal 30% van het vrijkomende asfaltgranulaat uit ZOAB-granulaat bestaan. Met behulp van de halfwarme schuimbitumentechniek is het mogelijk een hoog percentage ZOAB granulaat...

  2004

 10. De publieke beleving en waardering van schone waterbodems en biodiversiteit in Nederland RWS Rapportendatabank

  In deze studie wordt met behulp van de zogenaamde contingent valuation methode (CVM) de sociaal-economische waarde geschat van een toename van biodiversiteit in en rondom open water in Nederland als gevolg...

  2004