Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2004

 1. Hoogwater in het stroomgebied van de Rijn

  2004

 2. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 301 : uitgebreid pakket anorganisch in waterbodem - 21 juni 2004

  2004

 3. Established and deduced aromatic hydrocarbon (Ah) receptor (AhR) agonists and their relative potency

  This list is dedicated to provide an explanation for the gap between TCDD toxic equivalent (TEQ) levels apparently observed in environmental samples by bioanalytical methods and TEQ levels calculated from...

  2004

 4. Waterzuivering door Driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in het Volkerak-Zoommeer : de inzet van een mosselfilter in de Steenbergse Vliet

  2004

 5. Broedvogels van inlagen bij Wemeldinge, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna

  In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten...

  2004

 6. Effecten van een nieuwe spuisluis in de Afsluitdijk op de ecologie van de Waddenzee : rapportage fase 3 van het onderdeel ecologie van de [ES]2-Afsluitdijk effectenstudie

  De spuicapaciteit in de Afsluitdijk is momenteel onvoldoende om het winterstreefpeil van het IJsselmeer te handhaven. Dit zal in de toekomst nog moeilijker worden door de verwachte klimaatverandering door...

  2004

 7. Inzicht in duurzaamheid van beton : een bundeling ENCI informatiebladen

  2004

 8. Functional requirements for asphalt mixture in the contract

  The feasibility of property-related requirements to replace composition-related requirements for asphalt mixture was investigated. The investigation was undertaken to show that performance...

  2004

 9. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 302 : algemene parameters in afvalwater - 05 juli 2004

  2004

 10. Kwaliteit vergunningverlening en handhaving Vredestein Enschede

  Het grondstoffenmagazijn van bandenfabrikant Vredestein in Enschede heeft jarenlang niet voldaan aan de landelijke veiligheidseisen. Dit blijkt uit onderzoek van de VROM-Inspectie na een uitslaande brand...

  2004