Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2004

 1. Kennisbank Beheer en Onderhoud : technische documentatie RWS Rapportendatabank

  Als onderdeel van het gebruikersonderzoek is een intranetsite ontwikkeld voor het beheren en ontsluiten van kennis op het gebied van Beheer en Onderhoud. Geeft beknopt aan waar de sources gevonden kunnen...

  24-12-2004

 2. Eerste verkenning Scheepvaarteffecten door project Ruimte voor de rivieren RWS Rapportendatabank

  In het project ?Ruimte voor de rivier? worden maatregelen voorgesteld die er voor zorgen dat de waterstanden in de Nederlandse Rijntakken onder de maatgevende hoogwaterstanden zullen blijven bij de maatgevende...

  28-12-2004

 3. Goederenvervoeronderzoek Meppelerdiepkeersluis : eindrapport RWS Rapportendatabank

  Het project Goederenvervoer Meppelerdiepkeersluis is uitgevoerd in de periode augustus 2004 ? december 2004. Het doel van deze studie was het leveren van een heldere en goed onderbouwde bijdrage aan de...

  30-12-2004