Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2003

 1. Startnotitie plusstrook A12 Woerden - Gouwe : Plusstrook in westelijke richting op de A12 Woerden - knooppunt Gouwe i.h.k.v. de Spoedwet wegverbreding RWS Rapportendatabank

  2003

 2. Handboek Kaderrichtlijn water : versie 5 maart 2003 RWS Rapportendatabank

  2003

 3. Vergelijkende studie naar sediment analyses uitgevoerd op NIOO en RIKZ : gevolgen voor gezamenlijke monitoringegevens RWS Rapportendatabank

  2003

 4. Startnotitie plusstrook A27 Gorinchem - Noordeloos : Plusstrook in noordelijke richting op de A27 Gorinchem - Noordeloos i.h.k.v. de Spoedwet wegverbreding RWS Rapportendatabank

  2003

 5. Opvulsnelheid, gedrag en effect van schelpenwinputten in de Waddenzee : vervolgonderzoek schelpenwinning RWS Rapportendatabank

  2003

 6. Actief Bodembeheer Maas (ABM) : I beleidsnotitie : II nota van toelichting RWS Rapportendatabank

  De beleidsnotitie bevat het toetsingskader voor de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Limburg, Gelderland en Noord-Brabant en de minister van Verkeer en Waterstaat bij het gebruik van...

  2003

 7. Medusa survey in het Oostgat : synthese-en datarapportage t4 meting RWS Rapportendatabank

  Vervolgrapport op het synthese rapport en de datarapporten, die de t0 tot en met de t3 opnames beschrijven. Beschrijft de resultaten van de t4 meting 34,5 weken na de t3 kartering en 49 weken na het b...

  2003

 8. Startnotitie M.E.R. Dijkteruglegging Lent RWS Rapportendatabank

  Om een grotere rivierwaterafvoer van de Waal te Nijmegen te bereiken is onderzocht welke mogelijkheden hiervoor aanwezig zijn. Na verricht onderzoek gaat de voorkeur uit naar een dijkteruglegging aan de...

  2003

 9. Evaluatie draaiboek laagwater : evaluatie van het draaiboek laagwater van het Waterakkoord MLNBK naar aanleiding van de laagwater periode zomer 2003 RWS Rapportendatabank

  2003

 10. Gevaarlijke kruispunten in Gelderland : 2002 RWS Rapportendatabank

  2003